Slipp aldri brukeren av syne!

Vi lager IT-systemer for å skape gevinster. Noen ganger for å gjøre sluttbrukerens hverdag bedre. Noen ganger for å skape verdier for en virksomhet. Noen ganger for samfunnet. Som regel er det sammensatt. Man kan si det finnes to alternative tilnærminger for gevinstrealisering: Den ene har utspring i prosjektstyring og vil ta til orde for planlegging av […]

To typer Lean?

Det slo meg i en diskusjon med Paul Chaffey på Facebook i dag (jeg er glad vi har politikere som virkelig diskuterer i kommentarfeltene!) at det verserer to ulike forståelser av Lean. Vi snakker stadig forbi hverandre på grunn av dette. I Produktivitetskommisjonens første rapport (på 420 sider) nevnes Lean i en liten seksjon og det […]

Posted on February 11, 2016 at 8:26 pm by gamsjo · Permalink · 2 Comments
In: Lean, ledelse, prosjektledelse, Uncategorized · Tagged with: , , ,

Keiserens gamle, loslitte klær

På tide å kle av prosjektveiviseren! Følgende artikkel ble i dag 21.02.14 publisert som med tittelen Utdatert Utvikling i Dagens Næringsliv. Signert Benjamin Sommer og Geir Amsjø, Axio Consulting. ——————— Digitaliseringen av Norsk offentlig forvaltning skal få et løft gjennom IT-prosjekter etter en utdatert, standardisert mal. Er Killengreen og Chaffey klar over hva de gjør? […]

Posted on February 21, 2014 at 11:32 am by gamsjo · Permalink · 30 Comments
In: kontrakt, Kvalitet, ledelse, Planlegging, prosjektledelse, Samfunn · Tagged with: , , , , , , ,

5 kjennetegn på de som lykkes med Scrum

I Norge er Scrum nå inne i en slags fase 2 der veldig mange veldig mange organisasjoner har vunnet erfaring. Jeg kommer stadig i kontakt med både ferske og gamle Scrummere og det er tydelig at langt fra alle har entydig gode resultater. Hva mener jeg så med “gode resultater”? Ikke helt enkelt å definere […]

Posted on May 12, 2010 at 3:22 pm by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: Lean, ledelse, Scrum, Uncategorized · Tagged with: , , ,

ITIL – et gufs fra 90-tallet

Jeg har alltid hatt et avslappet forhold til ITIL. ITIL er “noen support-prosesser” som tar i mot kundehenvendelser, kategoriserer og enten løser saken eller sender videre til “utviklingsavdelingen”. Trodde jeg. Jeg husker vagt jeg satte meg inn i Problem Management, Service Management, Incident Management, Release Management og sånt en gang for lenge siden. Det virket […]

Posted on March 17, 2010 at 7:57 am by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: ITIL, Lean, systems thinking · Tagged with: , , ,

NAV med dårligere service

En av de overordnede målsetningene med NAV reformen var å yte bedre service til brukerne. Alt tyder på at det har gått motsatt vei. Selv NAV-reformens far Dagfinn Høybråten påpeker dette i dagens VG. Som Høybråten selv sier er ansvaret og kompetansen i langt større grad sentralisert enn før. Det virker som alt skal innom NAV forvaltning, som […]

Posted on December 16, 2009 at 6:07 pm by gamsjo · Permalink · One Comment
In: Samfunn, systems thinking · Tagged with: , , , ,

Lever verdi – ikke funksjonalitet!

Jeg tror den tiden er forbi da IT-brukere syntes det var fasinerende å stadig få levert fler og fler funksjoner knyttet til systemene. Jeg har snakket om MS Office mange ganger (bl.a. her)- som etter min mening er skrekkeksemplet på at vi for lenge siden nådde “Happy User Peak”. Ytterligere funksjonalitet gir ingen merverdi – […]

Posted on October 27, 2009 at 4:54 pm by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: Brukervennlighet, forretningssiden, produkteier · Tagged with: , , , , , ,

Programvare med negativ verdi

Jeg er veldig fornøyd med en ny printer jeg har kjøpt av typen HP C4480. Den har en liten skjerm med tre linjer med tilsvarende tre knapper, samt meny-knapp, OK og X. Den skriver raskt og presist og jeg kan uten problemer mate inn ganske stor bunke med A4 ark. Ikke er den spesielt dyr […]

Posted on October 14, 2009 at 3:32 pm by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: Lean, teknologi · Tagged with: , , ,

Tro og tvil om systemutvikling

Jeg leser alltid Magne Jørgensens kronikker på baksiden av Computerworld med stor interesse. Kanskje ikke den helt store nytteverdien alltid, men det er fornøyelig lesning! Magne harsellerer nemlig med våre menneskelige svakheter og det er jo gøy. Velskrevet og med vitenskapelig tyngde er det jo også. Han har vist oss at vi lett mister vår […]

Posted on May 3, 2009 at 5:15 pm by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: Lean, Scrum · Tagged with: , ,

Fra Scrum til Kanban: trenger vi iterasjonene?

De fleste Scrum teamene har veldig god nytte av iterasjonene. Ingen tvil om at dette har en rekke gode effekter. Det gir et formidabelt fokus. Det gir teamet muligheten for å gi ganske presise estimater for et begrenset omfang. Vi klarer å innarbeide gode, effektive rutiner for rask planlegging og avslutning av iterasjonene. Dette er […]

Posted on April 14, 2009 at 9:41 am by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: inkrementell utvikling, Kanban, Scrum · Tagged with: , ,