Archive for the ‘Lean’ Category

Slipp aldri brukeren av syne!

Vi lager IT-systemer for å skape gevinster. Noen ganger for å gjøre sluttbrukerens hverdag bedre. Noen ganger for å skape verdier for en virksomhet. Noen ganger for samfunnet. Som regel er det sammensatt. Man kan si det finnes to alternative tilnærminger for gevinstrealisering: Den ene har utspring i prosjektstyring og vil ta til orde for planlegging av […]

To typer Lean?

Det slo meg i en diskusjon med Paul Chaffey på Facebook i dag (jeg er glad vi har politikere som virkelig diskuterer i kommentarfeltene!) at det verserer to ulike forståelser av Lean. Vi snakker stadig forbi hverandre på grunn av dette. I Produktivitetskommisjonens første rapport (på 420 sider) nevnes Lean i en liten seksjon og det […]

Posted on February 11, 2016 at 8:26 pm by gamsjo · Permalink · 2 Comments
In: Lean, ledelse, prosjektledelse, Uncategorized · Tagged with: , , ,

Tid er penger

Vi har opparbeidet en aksept for de tre T-er: “Ting Tar Tid”. Men må det være sånn? Er det smart å akseptere at saker må legges i køer og dermed ta lang tid å behandle? Kan vi ikke i det minste få løst det mest prekære problemet kjapt, i stedet for å legge det i […]

Motiverte medarbeidere – 7 tips

Dette er en oppfølging av forrige post kalt Den indre motivasjonen. Mary Poppendieck fortalte en gang en historie som jeg ofte bruker når jeg holder kurs. Den går omtrent slik: En filosof gikk og vandret i fjellene nord i Italia og kom over tre menn som stod og hugget sten. Han gikk bort til den […]

Posted on August 30, 2015 at 2:47 pm by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: ansvar, Endringsledelse, Lean, ledelse · Tagged with: , , , ,

Blinde og seende systemer

Kanskje litt off-topic, men den våkne leser vil se at det er spor av både Lean og Smidig her. Dette er fra virkeligheten.   Vi får en stadig økende andel eldre i Norge, og samfunnet har forpliktet seg til å ta seg av disse når de av ulike årsaker ikke klarer seg helt på egen […]

Posted on February 13, 2015 at 6:15 pm by gamsjo · Permalink · 4 Comments
In: ansvar, Lean

Smidige motkrefter

Smidig har vært på alles lepper siden rundt 2005 – i hvert fall i den delen av IT-bransjen jeg har beveget meg i. Alle så det opplagte potensialet som lå der og ventet på å bli tatt ut. Utviklerne elsket det – de var lei av urealistiske planer lagt av andre, lei av dårlige utviklingsomgivelser […]

Posted on September 21, 2012 at 1:47 pm by gamsjo · Permalink · One Comment
In: Lean, ledelse · Tagged with: , ,

Vil Wikispeed ryste bilbransjen?

Alle som er opptatt av disruptiv innovasjon bør følge Wikispeed nøye. Det de har gjort er er å ta software-teknologi og -tenkemåte med seg inn i et helt nytt domene og har begynt å produsere modulære, ekstremt miljøvennlige biler gjennom “crowdsourcing”. Joe Justice, grunnlegger og CEO jobber fremdeles som konsulent i for software-selskapet SolutionsIQ og […]

Posted on July 30, 2012 at 7:52 pm by gamsjo · Permalink · 2 Comments
In: Lean, Scrum, teknologi

Scrum støtter ikke dette!

Vel overstått enda en Smidig-konferanse og igjen på tide med litt ettertanke. Har vi kommet videre? Har vi mer verdifull erfaring enn i fjor? Har vi en dypere forståelse av smidig? Av Scrum? Ser vi tegn til at misoppfattelsene er færre? Jeg har sett igjennom en hel del av lyntalene fra Smidig2010 og vil konkludere […]

Posted on November 28, 2010 at 5:18 pm by gamsjo · Permalink · 2 Comments
In: forretningssiden, Lean, ledelse, Scrum, systems thinking · Tagged with: , , , ,

Ønsketenkning som ledelsesfilosofi

Jeg liker å filosofere over ting jeg observerer, og fra tid til annen dukker det opp problemstillinger som gjelder både privat og jobb. Et eksempel på dette er menneskers tilbøyelighet til å tro på ting de skulle ønske var sant. Ønsketenkning er et godt eksempel på en menneskelig svakhet som vi alle har i større […]

Posted on August 8, 2010 at 10:35 am by gamsjo · Permalink · One Comment
In: Lean, ledelse, systems thinking, Uncategorized · Tagged with: , ,

5 kjennetegn på de som lykkes med Scrum

I Norge er Scrum nå inne i en slags fase 2 der veldig mange veldig mange organisasjoner har vunnet erfaring. Jeg kommer stadig i kontakt med både ferske og gamle Scrummere og det er tydelig at langt fra alle har entydig gode resultater. Hva mener jeg så med “gode resultater”? Ikke helt enkelt å definere […]

Posted on May 12, 2010 at 3:22 pm by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: Lean, ledelse, Scrum, Uncategorized · Tagged with: , , ,