Archive for the ‘Kanban’ Category

Smidig produkteierskap

I Scrum har vi Product Owner rollen, men uansett hvilket smidige rammeverk man velger vil den eller de som er ansvarlig for visjonen og verdien til produktet måtte beherske metoder og teknikker som harmonerer med smidige prinsipper. Hva er så alle disse metodene og teknikkene? Denne posten har til hensikt å gi et overblikk over […]

Posted on June 14, 2012 at 3:04 pm by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: Kanban, kompleksitet, ledelse, produkteier, Scrum · Tagged with: , , , ,

Fra Scrum til Kanban: trenger vi iterasjonene?

De fleste Scrum teamene har veldig god nytte av iterasjonene. Ingen tvil om at dette har en rekke gode effekter. Det gir et formidabelt fokus. Det gir teamet muligheten for å gi ganske presise estimater for et begrenset omfang. Vi klarer å innarbeide gode, effektive rutiner for rask planlegging og avslutning av iterasjonene. Dette er […]

Posted on April 14, 2009 at 9:41 am by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: inkrementell utvikling, Kanban, Scrum · Tagged with: , ,