Fra Scrum til Kanban: trenger vi iterasjonene?

De fleste Scrum teamene har veldig god nytte av iterasjonene. Ingen tvil om at dette har en rekke gode effekter. Det gir et formidabelt fokus. Det gir teamet muligheten for å gi ganske presise estimater for et begrenset omfang. Vi klarer å innarbeide gode, effektive rutiner for rask planlegging og avslutning av iterasjonene. Dette er […]

Posted on April 14, 2009 at 9:41 am by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: inkrementell utvikling, Kanban, Scrum · Tagged with: , ,