5 kjennetegn på de som lykkes med Scrum

I Norge er Scrum nå inne i en slags fase 2 der veldig mange veldig mange organisasjoner har vunnet erfaring. Jeg kommer stadig i kontakt med både ferske og gamle Scrummere og det er tydelig at langt fra alle har entydig gode resultater. Hva mener jeg så med “gode resultater”? Ikke helt enkelt å definere dette, og jeg er ikke i stand til å gi noen vitenskapelig holdbar definisjon. Jeg har ikke gjort systematiske undersøkelser, men bare notert meg inntrykk jeg har fått ved å snakke med folk og ved å observere organisasjoner der jeg er innleid som konsulent. Der team-deltagerne er entusiastiske og positive kan vi anta at dette har vært vellykket. Når jeg snakker med en mellomleder som er veldig fornlyd er det ikke like sikkert at erfarinegen er entydig positiv. Disse har en tendens til å skjønnmale situasjonen…

Uansett så har jeg mer eller mindre systematisk begynt å merke meg hva som skiller de som lykkes fra de andre.  Hva er det som kjennetegner disse? Og like interessant – hva er det som kjennetegner de som mislykkes? Hva er avgjørende – er det hvordan de angriper problemet, eller er det Scrum i seg selv som ikke egner seg for alle?

Jeg har kommet fram til 5 avgjørende faktorer:
1. Ser de på Scrum som en endringsprosess?
2. Bruker de Scrum til å forbedre håndtverket?
3. Bruker de Scrum til å oppnå strategiske mål?
4. Ambisjoner og videre læring – fordyper de seg i Smidig systemutvikling?
5. Benytter de Lean tankegang?

1. Endringsprosess?

Erkjenner organisasjonen at Scrum innebærer en endringsprosess? Eller ser de på Scrum som en metodikk for gjelder for utviklingsavdelingen?
Alt for mange “driver med Scrum på IT-siden”, mens ledelsen og forretningssiden tenker tradisjonelt. Hvordan skal man da klare å dra maksimalt nytte av smidig systemutvikling? Om forretningssiden måles på antall nye features de klarer å produsere – vil de garantert mislykkes i å maksimalisere verdiskapningen for brukerne. Om ledelsen ikke er villige til å legge til rette for hyppige releaser, hvordan skal vi da klare å lage topp kvalitet? Mange av organisasjonene jeg møter mangler overordnede langsiktige målsetninger og vilje til å endre på annet enn “IT-siden”. Jeg snakket nylig med noen som hadde kjørt 35 Sprinter, men releaset kun årlig – og det forelå ingen konkrete planer om å øke release-takten…

2. Forbedre håndtverket?

Utnytter de iterasjonene til å stadig forbedre håndtverket? Utvikler de kunnskap systematisk?
Mange nøyer seg med Scrum “prosessen”. Med det mener jeg at de følger alle anbefalingene om 15 minutters morgenmøte, passe store team, faste sprintlengder, har Sprint review og retrospective osv.. Uten at de legger sjela si i retrospectivene! Er det mulig å bli skikkelig god i Scrum uten å ha en solid Definition of Done som stadig blir forbedret? Det er helt tydelig at de som blir gode er også raske til å prøve ut og adoptere ulike XP-teknikker som Parprogrammering, TDD, DDD; BDD, User Stories osv. På forretningssiden vokser det fram andre gode teknikker som Story Mapping, Pragmatic Personas etc.

3. Strategiske mål?

Har ledelsen et helhetlig syn på dette og setter seg mål for Scrum koblet til forretningsstrategien?
FINN.no har kommet virkelig langt – og jeg husker godt hvordan Scrum-innføring bare var et tiltak i et større program for å øke innovasjonsevnen. Schibsted presset på og var villige til å bruke mye krefter på dette. Når ledergruppe forstod at Scrum og Lean tankegang var skreddersydde verktøy for å oppnå de forretningsmessige målene ble det virkelig sving på sakene. Det er alt for få som har et godt svar når jeg spør ledelsen “Hvorfor Scrum?”

4. Ambisjoner om videre læring?

Ser vi en vilje/evne til å fordype seg i “Agile”?
Agile-begrepet er i stadig utvikling og det publiseres en mengde erfaringsbaserte nyvinninger i økende tempo. En ganske god indikator på evnen til å lykkes med Scrum er “læringsambisjonene”. Hvor mange leser bøker, går på konferanser og kurs, leser blogger og andre publikasjoner, deltar på diskusjonsfora eller deltar i lokale nettverk? I Osloområdet har vi er imponerende aktivt “smidig-miljø” som bidrar med små fokuserte kveldssmøter (lean meetup, XP meetup) og større konferanser. (se www.cantara.no og http://smidig2010.no/)
Begynn for eksempelt med Johannes Brodwalls utmerkede blogg:

http://johannesbrodwall.com/2010/05/02/six-ideas-that-improve-your-software-design/

5. Lean tankegang?

Benytter de Lean tankegang og prinsipper?
Dette har blitt en slags kjepphest for meg. Lean og Scrum går “hånd i hånd”. Mens Scrum er en maksimalt enkelt rammeverk, gir Lean en ledelsesfilosofi og en masse nyttige teknikker og tankemodeller som kan gi Scrum-implementasjonen en skikkelig “boost”. I hvor stor grad tenker forretningssiden “Pull” og tar brukernes behov på alvor? Jobber de for å eliminere “waste”? Ser de aktivt og systematisk etter forbedringsområder – IKKE begrenset til retrospectiv-møtene? Osv osv.. Her synes jeg å se en markant forskjell mellom de som tenker Lean og de som ikke gjør det.

Bruk disse 5 faktorene som en sjekkliste i egen organisasjon. Hvordan står det til?

Posted on May 12, 2010 at 3:22 pm by gamsjo · Permalink
In: Lean, ledelse, Scrum, Uncategorized · Tagged with: , , ,

Leave a Reply