Ny versjon av Scrum Guiden – hva er nytt?

Den 7. november kom det en ny oppdatering av Scrum Guiden – som er selve definisjonen av Scrum. Denne guiden er skrevet og vedlikeholdes av Ken Schwaber og Jeff Sutherland. Det var Schwaber og Sutherland som først beskrev Scrum i 1995. Den første versjonen av Scrum Guiden kom i 2010 og det er senere gjort 4 oppdateringer.

Den nye versjonen av Scrum Guiden inneholder både presiseringer for å unngå misforståelser, språklige rettelser og noen endringer av mer prinsipiell karakter. I denne posten fokuserer vi på de viktigste endringene.

 

Kontinuerlig forbedring

Kontinuerlig forbedring har alltid vært en svært viktig del av Scrum, men gjøres nå enda mer eksplisitt. Sprint Retrospektiv inkluderer nå at ”Scrum teamet planlegger tiltak for å øke produktets kvalitet ved å forbedre arbeidsprosesser eller justere definisjonen av Ferdig.”

Dette kommer også til uttrykk i Sprintkøen. “For å sikre kontinuerlig forbedring skal Sprintkøen inneholde minst en høyt prioritert forbedring identifisert i det foregående Sprint Retrospektive møtet.”

 

Scrummøter

Det er gjort en generell presisering for å bedre få frem at tidsboksen for møtene er maksimal tid som kan brukes, og at man kan bruke kortere tid dersom formålet med møtet er oppnådd.

 

Daglig Scrum

I den nye versjonen er det presisert at det er forskjellige måter å gjennomføre Daglig Scrum på. En forutsetning er at Utviklingsteamet fokuserer på sin fremdrift mot Sprintmålet. Dette gjøres ved å inspisere arbeidet og resultatene fra sist Daglig Scrum og tilpasse arbeidet for de neste 24 timene for å optimalisere samarbeid og ytelse. Det utbredte “3 spørsmål” formatet er kun et eksempel og altså ikke en regel.

De 3 spørsmålene nevnt i Scrum Guiden er:

Hva gjorde jeg i går som hjalp Utviklingsteamet å oppfylle Sprint målet?

Hva planlegger jeg å gjøre i dag for å hjelpe Utviklingsteamet å oppfylle Sprint målet?

Ser jeg noen hindringer som forhindrer meg eller Utviklingsteamet å oppfylle Sprintmålet?

 

Produktkøen

“Produktkøen er en ordnet liste som inneholder alt som er kjent av krav til produktet.”

Tidligere ordlyd var ”alt som kan være nødvendig..”

Hensikten bak denne presiseringen er at Produkteieren kun skal legge til elementer i Produktkøen som hun mener skal realiseres i et fremtidig produktinkrement. Gode ideer, tanker og lignende som ikke er validert som krav som skal inn i et fremtidig produktinkrement skal ikke legges i Produktkøen. På denne måten holdes Produktkøen kortere og den blir lettere å håndtere.

 

Inkrementet

Det er gjort en presisering rundt inkrementet for at det skal være lettere å forstå hva et inkrement er. “Et inkrement er et stykke inspisertbart ferdig arbeid som støtter opp under empiri ved slutten av Sprinten. Inkrementet er et steg mot en visjon eller mål.”

 

Scrum er ikke bare for IT

Det er lagt til et nytt kapittel som heter Bruk av Scrum. Scrum brukes i dag mye bredere enn utvikling av programvare. Scrum brukes i markedsføring, infrastruktur, embedded software, skoler og akademia. Scrum er et rammeverk for komplekse problemer – og utvikling av programvare er ofte komplekst.

For å unngå videre misforståelser har man også gjort det tydelig at ordene ”utvikle” og ”utvikling” referer de til komplekst arbeid når de brukes i Scrum Guiden. Det betyr at medlemmene av Utviklingsteamet er personer som utøver komplekst arbeid.

 

Scrum Master

Rollen som Scrum Master er ofte misforstått og den siste utgaven at Scrum Guiden forsøker å rette opp i noen vanlige misforståelser.

“Scrum Masteren er ansvarlig for å promotere og supportere Scrum, slik det er definert i Scrum Guiden. Scrum Mastere gjør dette ved å hjelpe alle med å forstå Scrum sin teori, praksis og regler og verdier.”

Tanken bak denne reviderte teksten er at man som Scrum Master skal ”promotere og supportere” på en positiv måte. Dette gjelder både for Scrum teamet og de utenfor teamet.

Alle Scrum Team jobber i en kontekst og under visse rammebetingelser. Denne konteksten og rammebetingelser har stor innflytelse på hvor effektiv Scrum teamet kan være. At Scrum Master lærer bort, er en mentor og coach for organisasjonen utenfor Scrum teamet er avgjørende for å kunne optimalisere rammebetingelsene Scrum teamet jobber i.

Det er også lagt til et punkt for hvordan Scrum Master støtter Produkteier. “Sikre at mål, omfang og produktdomene er forstått så godt som mulig av hele Scrum Teamet.”

Dette skal ikke tolkes dithen at Scrum Masteren gjør dette på vegne av Produkteieren, men betyr at Scrum Master har et ansvar for at Produkteier forstår viktigheten av dette og at Scrum Master støtter Produkteieren i å få dette til, f.eks gjennom coaching.

 

Formålet med denne bloggposten har vært å gå gjennom de endringene i Scrum Guiden som er viktigst for deg som praktiserer Scrum. Om du vil se en oversikt over alle endringene kan du finne det her.

Hva synes du om endringene i Scrum Guiden? La oss få dine meninger under!

Posted on December 3, 2017 at 8:40 pm by Benjamin · Permalink
In: Scrum

2 Responses

Subscribe to comments via RSS

  1. Written by Ronny Justsen
    on 01/04/2018 at 11:35 am
    Reply · Permalink

    God oversikt. Setningen “Om du vil se en oversikt over alle endringene kan du finne det her (link til et sted)” skal vel inneholde følgende link i parentes?
    https://www.scrumguides.org/revisions.html

Subscribe to comments via RSS

Leave a Reply