NAV med dårligere service

En av de overordnede målsetningene med NAV reformen var å yte bedre service til brukerne. Alt tyder på at det har gått motsatt vei. Selv NAV-reformens far Dagfinn Høybråten påpeker dette i dagens VG. Som Høybråten selv sier er ansvaret og kompetansen i langt større grad sentralisert enn før. Det virker som alt skal innom NAV forvaltning, som […]

Posted on December 16, 2009 at 6:07 pm by gamsjo · Permalink · One Comment
In: Samfunn, systems thinking · Tagged with: , , , ,

Lean, offentlig saksbehandling – er det mulig?

Jeg har lenge fundert over hvorfor offentlige saksbehandlings-prosesser med største selvfølgelighet skal ta lang tid. Er det mulig å tenke seg en dose Lean i NAV, Plan- og Bygningsetaten eller kanskje i rettsvesenet? Lean saksbehandling er ikke noe nytt (søren og, jeg trodde jeg var nyskapende her), begrepet Lean Government har vært her lenge. Særlig Amerikanske […]

Posted on March 13, 2009 at 6:50 pm by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: Lean, ledelse · Tagged with: , , ,