Archive for the ‘Kvalitet’ Category

Ikke-funksjonelle krav i Scrum

Hva er ikke-funksjonelle krav? Man kan si at dette beskriver hva et produkt er (eller skal bli), mens funksjonelle krav beskriver hva det gjør (eller skal gjøre). Funksjonelle egenskaper håndterer vi enkelt gjennom å beskrive synlige funksjoner i brukergrensesnittet – i Scrum som Product Backlog elementer. User Story formatet er godt egnet til dette. Ikke-funksjonelle egenskaper/krav […]

Posted on July 28, 2022 at 10:32 am by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: Kvalitet, Scrum

Fri, eller i bånd?

Barco og jeg liker den fine tiden uten båndtvang i Oslomarka. Fra 20 August til 1 April kan han få svinse fritt omkring på tur. Det å møte andre hunder er alltid spennende og ganske uforutsigbart. Er det en tispe med løpetid? Er det en dominant hannhund? Er det en nervøs, liten gneldrebikkje? Enkelte ganger […]

Smidigavtale med bonuser fra DIFI

I januar lanserte DIFI ny versjon av sin SSA-S. En avtaleform som jeg flere ganger har karakterisert som “halvsmidig” – et  langsomt skritt i en riktig retning. Noe som sammen med en veileder kan hjelpe offentlige IT-innkjøp et lite skritt på veien mot noe bedre, men heller ikke mer… Potensialet til “helsmidig” er mye større. […]

Keiserens gamle, loslitte klær

På tide å kle av prosjektveiviseren! Følgende artikkel ble i dag 21.02.14 publisert som med tittelen Utdatert Utvikling i Dagens Næringsliv. Signert Benjamin Sommer og Geir Amsjø, Axio Consulting. ——————— Digitaliseringen av Norsk offentlig forvaltning skal få et løft gjennom IT-prosjekter etter en utdatert, standardisert mal. Er Killengreen og Chaffey klar over hva de gjør? […]

Posted on February 21, 2014 at 11:32 am by gamsjo · Permalink · 30 Comments
In: kontrakt, Kvalitet, ledelse, Planlegging, prosjektledelse, Samfunn · Tagged with: , , , , , , ,

Om teknisk gjeld

Core Group fikk nylig en interessant artikkel om IT-systemenes tekniske gjeld inn i Finansavisen kalt “Norges ukjente gjeldsberg“. På høy tid at blårussen får en vekker her! En god artikkel som oppsummerer problemet helt fint, men (selvsagt) litt tabloid. Dette problemet er jo helt trivielt og grunnleggende; Det er mulig å spare tid å penger […]

Posted on June 20, 2013 at 10:29 am by gamsjo · Permalink · 2 Comments
In: Kvalitet · Tagged with: , ,

Den aller viktigste faktoren…

Jeg har diskutert “kvalitet” i det siste, blant annet på Sikkerhet og kvalitet i din utviklingsprosess hos DnD i Bergen. Hva er det som fører til produkter med ypperste kvalitet? Jeg tenker ikke her å definere kvalitet, i denne sammenhengen holder det lenge med ordet slik vi bruker det i dagligtale. Når jeg holder kurs og […]

Posted on May 12, 2013 at 5:26 pm by gamsjo · Permalink · One Comment
In: Kvalitet · Tagged with: