Det perfekte team

Det synes som teamarbeid i økende grad brukes i arbeidslivet, kanskje særlig den delen som er mest innovativ og kunnskapsbasert.  I Google har de i en 5-års periode jobbet hardt for å finne ut hvordan man kan sette sammen “det perfekte team”. Hva er fellesnevnerne? Hva er “oppskriften”? New Your Times publiserte nylig en veldig god […]

Posted on February 28, 2016 at 4:35 pm by gamsjo · Permalink · One Comment
In: ansvar, Coaching, Endringsledelse, selvorganisering, Teamarbeid · Tagged with: , , ,

Innstilling og tankesett

Jeg er så heldig at jeg får møte mange enkeltpersoner, team og organisasjoner for å diskutere hvordan det kan lønne seg å jobbe. Noen ganger er settingen kurs, andre ganger har jeg interne workshops og coacheoppdrag. Alltid med det for øye å hjelpe til med å få Smidig systemutvikling til å fungere bedre. Det som […]

Vitenskapelig om teamarbeid

Harvard Business Review publiserte en usedvanlig interessant artikkel kalt The New Science of Building Great Teams  her om dagen. Forfatteren er Alex “Sandy” Pentland, professor ved MIT, og director of MIT’s Human Dynamics Laboratory. Målinger De har utstyrt medarbeidere i en mengde team av forskjellige typer med “sosiometriske sensorer”, og målt en rekke parametere som […]

Posted on April 26, 2012 at 3:58 pm by gamsjo · Permalink · One Comment
In: Scrum, Teamarbeid · Tagged with: , ,