Archive for the ‘inkrementell utvikling’ Category

Er “prosjekt” alltid riktig verktøy?

Alle er opptatt av digitalisering. Alle er også opptatt av innovasjon. Disse to begrepene er ofte sammenfallende, men ikke alltid. Det er fremdeles tilfeller der digitalisering ikke krever noe særlig nyskapning – oppgaven går i hovedsak ut på å automatisere eksisterende prosesser. Det vi vil stille spørsmål ved i denne artikkelen er om prosjektet er […]

Posted on November 11, 2016 at 11:35 am by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: inkrementell utvikling, ledelse, Planlegging, prosjektledelse · Tagged with: , , , ,

Slipp aldri brukeren av syne!

Vi lager IT-systemer for å skape gevinster. Noen ganger for å gjøre sluttbrukerens hverdag bedre. Noen ganger for å skape verdier for en virksomhet. Noen ganger for samfunnet. Som regel er det sammensatt. Man kan si det finnes to alternative tilnærminger for gevinstrealisering: Den ene har utspring i prosjektstyring og vil ta til orde for planlegging av […]

Risiko og innovasjon

“No pain – no gain”. “Den som intet våger intet vinner”. Alle forstår at om vi vil oppnå noe bra så innebærer det ofte også en viss risiko. Slik er det selvsagt også med IT-prosjekter. Men hvordan forholder vi oss til risiko i IT-prosjekter? Hva slags strategi skal vi ha for å håndtere denne? Mye […]

Posted on September 25, 2015 at 3:18 pm by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: inkrementell utvikling, kompleksitet, ledelse, Planlegging, Samfunn · Tagged with: , , , ,

Om risiko, innovasjon – og pudding

Hvilken strategi bør vi velge for å håndtere den uungåelige risikoen? Det vil alltid være en sammenheng mellom vår vilje til å finne nye, fremtidsrettede, spennende løsninger og faren for å mislykkes. Dette vet alle som er opptatt av å lykkes bedre enn andre, enten de er idrettsutøvere eller aktører i et innovativt marked. “Du […]

Evolusjon

IT-bransjen er inne i en langvarig, dramatisk evolusjon, der stadig flere organisasjoner innfører ulike former for iterative prosessmodeller for sine IT-satsninger. På 90-tallet satset alle på sekvensielle faser og tradisjonell prosjektstyring. Jeg har selv vært med på å lage noen veldefinerte eksemplarer. Denne tankeganger er forlatt av store deler av bransjen, men ennå henger en […]

Posted on October 13, 2014 at 12:48 pm by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: Endringsledelse, inkrementell utvikling, Scrum · Tagged with: , , , , ,

Det smidige manifest – fase 1 er over

De første 10 årene med Agile Manifesto har rystet IT-bransjen. På tide å oppsummere. Om et par måneder er det 10 år siden 17 personer møttes på “The Lodge” i Wasatch mountains of Utah der de etter noen dager med diskusjoner signerte det smidige manifest (Norsk utgave her: http://agilemanifesto.org/iso/no/). Dette var representanter for Extreme Programming, […]

Posted on December 30, 2010 at 12:01 pm by gamsjo · Permalink · 3 Comments
In: inkrementell utvikling, ledelse, Samfunn, Scrum · Tagged with: , ,

Fra Scrum til Kanban: trenger vi iterasjonene?

De fleste Scrum teamene har veldig god nytte av iterasjonene. Ingen tvil om at dette har en rekke gode effekter. Det gir et formidabelt fokus. Det gir teamet muligheten for å gi ganske presise estimater for et begrenset omfang. Vi klarer å innarbeide gode, effektive rutiner for rask planlegging og avslutning av iterasjonene. Dette er […]

Posted on April 14, 2009 at 9:41 am by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: inkrementell utvikling, Kanban, Scrum · Tagged with: , ,