Det perfekte team

Det synes som teamarbeid i økende grad brukes i arbeidslivet, kanskje særlig den delen som er mest innovativ og kunnskapsbasert.  I Google har de i en 5-års periode jobbet hardt for å finne ut hvordan man kan sette sammen “det perfekte team”. Hva er fellesnevnerne? Hva er “oppskriften”? New Your Times publiserte nylig en veldig god […]

Posted on February 28, 2016 at 4:35 pm by gamsjo · Permalink · One Comment
In: ansvar, Coaching, Endringsledelse, selvorganisering, Teamarbeid · Tagged with: , , ,

Den indre motivasjonen

Vi som jobber med smidig systemutvikling og prosessforbedring tar ofte til orde for at folks indre motivasjon er uhyre verdifull. Både fordi det gir bedre arbeidsplasser (selvfølgelig), men også fordi sluttresultatet antageligvis kan bli vesentlig bedre på den måten. Når Dan Pink i 2011 publiserte Drive – The Surprising Truth About What Motivates Us falt brikkene […]

Posted on August 28, 2015 at 3:40 pm by gamsjo · Permalink · One Comment
In: ansvar, Forskning, ledelse, Samfunn, selvorganisering · Tagged with: , , ,

Om forskning på IT-prosjekter

Dette handler om kunsten å lære av erfaring og er en kommentar til Magne Jørgensens foredrag på Software 2015 kalt “Hva skal til for å lykkes i IT-prosjekter?
 Hvor mye og hvordan kan man lære av andres suksesser og fiaskoer?”   Akkurat disse spørsmålene har opptatt meg nærmest på heltid siden tidlig 90-tall når jeg […]

Posted on February 20, 2015 at 4:54 pm by gamsjo · Permalink · 4 Comments
In: Forskning, kompleksitet, Scrum · Tagged with: , , , ,

Innstilling og tankesett

Jeg er så heldig at jeg får møte mange enkeltpersoner, team og organisasjoner for å diskutere hvordan det kan lønne seg å jobbe. Noen ganger er settingen kurs, andre ganger har jeg interne workshops og coacheoppdrag. Alltid med det for øye å hjelpe til med å få Smidig systemutvikling til å fungere bedre. Det som […]

Systemtest

Gitt at * 10.000 Nordmenn er så syke at de er arbeidsuføre av en mystisk og uklar sykdom og * ingen har noen kur eller noen god forklaring på årsaken og * Norske forskere oppdager et stoff som gjør én person frisk og * de samme forskerne gjennomfører studie på 30 personer der ⅔ av […]

Posted on March 17, 2013 at 4:37 pm by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: Forskning, Samfunn, systems thinking · Tagged with: , ,

Vitenskapelig om teamarbeid

Harvard Business Review publiserte en usedvanlig interessant artikkel kalt The New Science of Building Great Teams  her om dagen. Forfatteren er Alex “Sandy” Pentland, professor ved MIT, og director of MIT’s Human Dynamics Laboratory. Målinger De har utstyrt medarbeidere i en mengde team av forskjellige typer med “sosiometriske sensorer”, og målt en rekke parametere som […]

Posted on April 26, 2012 at 3:58 pm by gamsjo · Permalink · One Comment
In: Scrum, Teamarbeid · Tagged with: , ,

Agile: Tingenes tilstand

Folk spør stading etter data som underbygger alle påstandene om hvor fantastisk alt blir bare man blir smidig. Og folk vil gjerne vite hvor stor utbredelse dette har og hvilke metoder og praksiser de smidige faktisk bruker. Dette er forståelig – og det er nødvendig å kunne svare. Objektivitet Selv har jeg for lengst mistet […]

Posted on August 10, 2009 at 10:51 am by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: ledelse, Scrum · Tagged with: , ,

Tro og tvil om systemutvikling

Jeg leser alltid Magne Jørgensens kronikker på baksiden av Computerworld med stor interesse. Kanskje ikke den helt store nytteverdien alltid, men det er fornøyelig lesning! Magne harsellerer nemlig med våre menneskelige svakheter og det er jo gøy. Velskrevet og med vitenskapelig tyngde er det jo også. Han har vist oss at vi lett mister vår […]

Posted on May 3, 2009 at 5:15 pm by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: Lean, Scrum · Tagged with: , ,