Agile: Tingenes tilstand

Folk spør stading etter data som underbygger alle påstandene om hvor fantastisk alt blir bare man blir smidig. Og folk vil gjerne vite hvor stor utbredelse dette har og hvilke metoder og praksiser de smidige faktisk bruker. Dette er forståelig – og det er nødvendig å kunne svare.

Objektivitet

Selv har jeg for lengst mistet evnen til å uttale meg nøkternt og objektivt om fortreffeligheten til Scrum og smidig. Jeg har egne observervasjoner fra 90-tallet og 00-tallet som for meg taler sitt tydelige språk. Og jeg klarer ikke å skjule entusiasmen! Dette er et kvantesprang – et paradigmeskifte! Vi kan få forbedringer på veldig mange områder på en gang! Utført riktig gir det ingen (null, ‘0’, zero) ulemper for organisasjonen! (Noen enkeltmennesker vil oppleve det som et personlig tilbakeskritt, men det er en annen sak). Og sånn kan jeg holde på..

Måling av komplekse prosesser er selvsagt vanskelig – og det virker umulig å gjøre vitenskapelig holdbare undersøkelser som sammenligner IT-prosjekter. Det er rett og slett for mange variable vi ikke har kontroll over. Simula-senteret har gjort eksperimenter på enkeltsående praksiser (som par-programmeringseksperimentet), men virker mest opptatt av å påvise at vi IKKE kan konkludere med at Agile lønner seg – vitenskapelig sett (kommentar). Problemet med en slik påstand er jo at den ved første øyekast ser ut som forskerne har konkludert med at det sannsynligvis ikke vil ha noen effekt..

Vil må nok klare oss uten de vitenskapelige studiene som gir to streker under svaret. Det vi derimot kan gjøre er å forsøke å innhente empiri gjennom spørreundersøkelser. Disse undersøkelsene kan lett kritiseres for manglende vitenskapelighet (blant annet ikke å ta med i betraktning utvalget som velger å svare), men vil allikevel kunne gi en god pekepinn på både utbredelse og effekter. Og ikke minst trender! VersionOne pusher Scrum-verktøy og er på ingen måte å betrakte som objektive, men de har i det minste gjort en innsats for å gjennomføre ganske gode, årlige undersøkelser i deres “The State of Agile Development”. Her kan vi allerede begynne å ane noen trender når det gjelder ulike praksiser.

Oppfordring: Gi ditt bidrag, ta 2009-undersøkelsen her!

Oppfordring 2: Spør kunden jevnlig og del resultatene! Blir kunden/brukerne mer fornøyd etter innføring av Scrum så er man i det minste på rett vei!

Interessant utvikling

Om vi ser på oppsummeringen av bruk av praksiser i 2007 og 2008 er et det par trender som stikker seg ut:

1. Det synes som alle praksiser bortsett fra refactoring i større grad er tatt i bruk

2. Task board øker veldig i popularitet!

Stemmer veldig godt med egne observasjoner dette her:)

practices2007_2008

Posted on August 10, 2009 at 10:51 am by gamsjo · Permalink
In: ledelse, Scrum · Tagged with: , ,

Leave a Reply