Systemtest

Gitt at
* 10.000 Nordmenn er så syke at de er arbeidsuføre av en mystisk og uklar sykdom og
* ingen har noen kur eller noen god forklaring på årsaken og
* Norske forskere oppdager et stoff som gjør én person frisk og
* de samme forskerne gjennomfører studie på 30 personer der ⅔ av pasientene (som ikke får placebo) får en svært positiv effekt og
* det er godt håp om at denne forskningen kan lede til kunnskap om årsaken til sykdommen.
Når
* de samme forskerne søker om (skarve) 9 MNOK for starte ny, større studie for å forske videre på denne hypotesen og når
* denne søknaden er gjennomarbeidet og formelt korrekt

* skal de få et klart JA fra Norsk Forskningsråd.

Mange slike systemtestbekrivelser gir et rimelig innlysende resultat. Dette er en no-brainer tenker du kanskje. Men ikke så rask der. La oss kjøre denne testen med ME som sykdom, Fluge og Mella på Haukeland sykehus er forskerne og stoffet er Rituximab. Da feiler Systemet! Svaret fra forskningsrådet blir utrolig nok NEI. Hva går galt? Her må noen fram med den store debuggeren…

Crowdfunding som alternativ

Maria Gjerpe er ikke den som venter på at Systemet skal begynne å fungere. Hun er utdannet lege, har selv ME og har vært så heldig at hun har fått være pilotpasient på Rituximab, med veldig god effekt. Hun bruker nå all sin nyvunne energi på initiativet MEandYouFoundation for å finne penger til videre forskning.

Vil du være med og støtte med 200 kr? Send MEANDYOU 200 til 2377

Folk bryr seg! I skrivende stund har allerede over 500.000 kroner kommet inn!

            

 

Posted on March 17, 2013 at 4:37 pm by gamsjo · Permalink
In: Forskning, Samfunn, systems thinking · Tagged with: , ,

Leave a Reply