Vitenskapelig om teamarbeid

Harvard Business Review publiserte en usedvanlig interessant artikkel kalt The New Science of Building Great Teams  her om dagen. Forfatteren er Alex “Sandy” Pentland, professor ved MIT, og director of MIT’s Human Dynamics Laboratory.

Målinger

De har utstyrt medarbeidere i en mengde team av forskjellige typer med “sosiometriske sensorer”, og målt en rekke parametere som kan fortelle hvordan folk interagerer med hverandre. Dette er ting som:

* Stemmehøyde og stemmeleie
* Kroppens posisjon og retning i forhold til hverandre
* Kroppsspråk og fakter

Deretter visualiserer de dataene og ser etter mønstre. Og ikke minst ser de etter forskjellene mellom vellykkede team og mindre vellykkede team. Resultatene er mildt sagt interessante!

Energi og Engasjement

Illustrasjonene i artikkelen er utvetydige. De vellykkede teamene har et balansert energinivå og engasjementnivå  mellom teamdeltagerne. Enkelt sagt er energinivået graden av inflytelse et individ har, mens engasjementnivå står for mengden av interaksjon mellom teamdeltagere.

I det beste teamet er det tydelig at alle sammen interagerer med hverandre, og de har et like stort engasjement. Forskerne på MIT har funnet ut at dette helt entydig kjennetegner de beste teamene. Og det er verd og merke seg at et balansert, lavt energi- og engasjementnivå er bedre enn et høyt, men ujevnt nivå. I det nest beste teamet er alle like engasjert, men her ser vi at enkelte teammedlemmer interagerer mye med de andre, mens andre har svært lite med de andre å gjøre. Vi aner her et team med en leder/ledelse som er et slags team i teamet. Artikkelen viser at slike team ikke er særlig vellykkede. Det dårligste teamet har samme ubalansen i interaksjonen og i tillegg svært ulik energi (illustrert med størrelsen på ikonet).

Utforskning

I tillegg til energi og engasjement måler forskerne graden av utforskning (Exploration). Datavisualiseringen i artikkelen viser hvordan enkelte team har mye uformell interaksjon ut av teamene, mens andre har lite. Denne uformelle utforskningen er også udelt positiv i følge MIT.

Former for kommunikasjon

Disse studiene har også bekreftet det vi vet, at muntlig kommunikasjon og samlokalisering er smart.

The most valuable form of communication is face-to-face. The next most valuable is by phone or videoconference, but with a caveat: Those technolo- gies become less effective as more people participate in the call or conference. The least valuable forms of communication are e-mail and texting.

De nevner ikke en gang kommunikasjonsformen som fremdeles er rådende i IT-bransjen, nemlig å putte tekst inn i dokumenter og så sende hele dokumentet – og håpe det beste.

Individuelle egenskaper

Alle kan gå med på at teamarbeid er viktig, men det må vel tross alt bety en god del hvilke evner og kunnskaper teamdeltagerne har? Nei dette betyr overraskende lite, har forskerne funnet ut!

In fact, we’ve found patterns of communication to be the most important predictor of a team’s success. Not only that, but they are as significant as all the other factors —individual intelligence, personality, skill, and the substance of discussions—combined.

For oss som tror på teamarbeid framfor  individuelt arbeid er dette gode nyheter.

En god “team player”?

Så, skal vi ta denne artikkelen på alvor, kanskje vi skal se nærmere på både ansettelsesrutinene og måten vi utvikler medarbeidere på. Hva er det som kjennetegner den ideelle teamorienterte medarbeideren?

In both productivity- focused and creativity-focused teams, we have discovered the data signature of what we consider the best type of team member. Some might call these individuals “natural leaders.” We call them “charismatic connectors.”

Hmmm skal vi nå bare ansette karismatiske personer? Hvor mange slike finner vi i IT-bransjen i Norge tro? Nei, heldigvis er det enklere enn som så:

Badge data show that these people circulate actively, engaging people in short, high-energy conversations. They are democratic with their time—communicating with everyone equally and making sure all team members get a chance to contribute. They’re not necessarily extroverts, although they feel comfortable approaching other people. They listen as much as or more than they talk and are usually very engaged with whomever they’re listening to. We call it “energized but focused listening.”

Artikkelen viser også at man kan aktivt bruke slike målinger for å “optimalisere organisasjonen”. Om man utstyrer de ansatte med slike instrumenter kan man finne ut av hvordan team fungerer og så gjøre visse grep der det er svakheter. Lurer litt på hvordan datatilsyn og fagforedninger her i landet ville stille seg til dette? Uansett, spennende forskning som bør kunne gi smidigentusiaster verden over vann på mølla i argumentasjonen for å bekjempe “handover”.

 

Posted on April 26, 2012 at 3:58 pm by gamsjo · Permalink
In: Scrum, Teamarbeid · Tagged with: , ,

One Response

Subscribe to comments via RSS

  1. […] MIT har forholdsvis nylig gjennomført en stor studie der de målte samvirkningen mellom teammedlemmer med måleintrumenter og komme fram til det klare resultatet at de beste teamene er “balanserte”. Dette betyr at alle teammedlemmene interagerer med alle de andre – med omtrent samme intensitet. Av dette kan man slutte at team med en utpekt, styrende og kontrollerende teamleder har vanskelig for å fungere like optimalt som et selvorganiserende team der alle i utgangspunktet er likeverdige. […]

Subscribe to comments via RSS

Leave a Reply