Archive for the ‘Bokomtale’ Category

Innstilling og tankesett

Jeg er så heldig at jeg får møte mange enkeltpersoner, team og organisasjoner for å diskutere hvordan det kan lønne seg å jobbe. Noen ganger er settingen kurs, andre ganger har jeg interne workshops og coacheoppdrag. Alltid med det for øye å hjelpe til med å få Smidig systemutvikling til å fungere bedre. Det som […]

Scaling Lean and Agile Development

En rykende fersk bok fra Craig Larman og Bas Vodde. “Thinking and Organizational Tools for Large-Scale Scrum” er undertittelen – og vi lar oss da kanskje skremme til å tro at denne boka bare er for de virkelig store organisasjonene. Men det er feil; Denne boka inneholder veldig mye nyttig for alle som bruker Smidige […]

Posted on February 27, 2009 at 9:19 am by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: Bokomtale, Lean, ledelse · Tagged with: , ,

Bokomtale: Maverick!

Ricardo Semler er nesten for god til å være sann. MBA fra Harvard Business School bare 20 år gammel. Overtok Semler and Company i 1984 etter sin far, bare 24 år. Allerede første dagen ga han selskapet nytt navn – Semco – og begynte en storstilt rekonstruksjon av selskapet, noe som blant annet innebar å […]

Posted on February 23, 2009 at 5:12 pm by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: Bokomtale, ledelse · Tagged with: ,