Evolusjon

IT-bransjen er inne i en langvarig, dramatisk evolusjon, der stadig flere organisasjoner innfører ulike former for iterative prosessmodeller for sine IT-satsninger. På 90-tallet satset alle på sekvensielle faser og tradisjonell prosjektstyring. Jeg har selv vært med på å lage noen veldefinerte eksemplarer. Denne tankeganger er forlatt av store deler av bransjen, men ennå henger en del igjen. De aller fleste har innført eller har ambisjoner om å innføre mer smidige metoder. Verden går gradvis framover i retning av stadig kortere iterasjoner og hyppigere leveranser. Jeg har funnet at det grovt sett dreier seg om fire stadier:

  1. Vannfallsmodellen – Sekvensielle faser. Typisk årlige leveranser.

  2. Hybrid – Vannfall med Scrum i utviklingsfasen. Noe hyppigere leveranser.

  3. Scrum – Smidig, iterativ, evolusjonær. Leveranse typisk annenhver uke.

  4. DevOps – Kontinuerlige leveranser, mange ganger daglig.

Vannfallsmodellen

Trykk for å se større bilde

Praktiseres stadig av en del aktører som av ulike grunner ikke behøver å være særlig innovative. Ideen er å standardisere en fremgangsmåte gjennom detaljerte regler, sjekkpunkter, prosedyrer og rollebeskrivelser slik at man kan gjenta den samme fremgangsmåten prosjekt for prosjekt. Holdes i stor grad i live av prosjektstyringsaktørene som Project Management Institute (PMI) og Prince2 samt IT Service Management og ITIL. I offentlig sektor i Norge er det Difi og Prosjektveiviseren som holder denne ideen levende.

 

 

Hybrid

Svært mange (antageligvis de aller fleste) IT-organisasjonene i Norge er i dette stediet i evolusjonen. Noen er her helt bevisst og ser dette som en endestasjon, for andre er dette en mellomstasjon på vei mot “helt smidig” og Scrum. NB: en del svært synlige aktører vil helt feilaktig kalle dette for “smidig”. Dette er høyst tvilsomt, ettersom denne modellen har en lang rekke klare brudd med verdiene og prinsippene i Agile Manifesto – som definerer Smidig. Prosjektveiviseren til Difi har en viss støtte for iterasjoner og faller inn i denne kategorien. Det man forsøker på her er å blande to svært ulike tankesett der det ene fokuserer på grundig analyse og planlegging, mens den andre fokuserer på å feile billig og raskt og å lære mens man jobber. En del vil hevde at disse to er som olje og vann…

 

Scrum

Denne modellen bryter fullstendig med det meste innen tradisjonell prosjektstyring og ledelse. Dette er empirisk prosesskontroll, hvilket betyr at resultatet av en iterasjon danner basis for de neste iterasjonene. Forståelsen av Scrum forvaltes av Scrum Alliance og Scrum.org. Du finner en god definisjon her. Scrum er fullstendig i tråd med Agile (smidig) som sier at suksess ikke dreier seg om prosjektstyring, men i stedet om å ha flinke, dedikerte folk som jobber godt sammen tverrfaglig i korte iterasjoner – sammen med kunde/sluttbruker og forretning.

 

 

DevOps med kontinuerlig leveranse

DevOps

Ukentlige leveranser er alt for sjelden for mange, og de senere årene ser vi stadig fler som tar skrittet “forbi Scrum” og frigjør seg fra de tidsgitte iterasjonene. Her er det om å gjøre at utviklerne jobber så produksjonsnært som mulig og idriftsetter nye små oppdateringer mange ganger daglig. En kommentar til dette er det er fullt mulig å levere daglig innenfor Scrum-rammeverket også.

 

 

Posted on October 13, 2014 at 12:48 pm by gamsjo · Permalink
In: Endringsledelse, inkrementell utvikling, Scrum · Tagged with: , , , , ,

Leave a Reply