Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Empirisk prosesskontroll

Når man skal løse et problem, kan man først forsøke å skaffe seg noe erfaring eller empiri før man låser seg til den ene eller den andre løsningen. På den måten vil man kunne få en større trygghet for at løsningen er god. Når landskapsarkitektene skulle planlegge hellegangene på Universitetet i California, Irvine tenkte de […]

Posted on October 29, 2012 at 2:24 pm by gamsjo · Permalink · 4 Comments
In: kompleksitet, prosjektledelse, Uncategorized · Tagged with: , , ,

Den menneskelige siden av smidig

Smidig har en sterk menneskelig side, det ser vi allerede i første setningen i agile manifesto: People and Interactions over Processes and Tools   Hva er så et smidig menneske? Det er velkjent at et Scrum team er tverrfaglig og selvorganiserende. Vi ser altså etter en team-orientert person. En “team-player” med visse egenskaper. Hva innebærer […]

Posted on April 12, 2012 at 11:31 am by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: Uncategorized

Ønsketenkning som ledelsesfilosofi

Jeg liker å filosofere over ting jeg observerer, og fra tid til annen dukker det opp problemstillinger som gjelder både privat og jobb. Et eksempel på dette er menneskers tilbøyelighet til å tro på ting de skulle ønske var sant. Ønsketenkning er et godt eksempel på en menneskelig svakhet som vi alle har i større […]

Posted on August 8, 2010 at 10:35 am by gamsjo · Permalink · One Comment
In: Lean, ledelse, systems thinking, Uncategorized · Tagged with: , ,

5 kjennetegn på de som lykkes med Scrum

I Norge er Scrum nå inne i en slags fase 2 der veldig mange veldig mange organisasjoner har vunnet erfaring. Jeg kommer stadig i kontakt med både ferske og gamle Scrummere og det er tydelig at langt fra alle har entydig gode resultater. Hva mener jeg så med “gode resultater”? Ikke helt enkelt å definere […]

Posted on May 12, 2010 at 3:22 pm by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: Lean, ledelse, Scrum, Uncategorized · Tagged with: , , ,

Jeg er landets smidigste:)

  Computerworld har skjønt det. Se bare her: http://turl.no/38s. Kona er merkelig nok ikke helt enig ..

Posted on April 7, 2009 at 7:44 pm by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: Uncategorized