Den menneskelige siden av smidig

Smidig har en sterk menneskelig side, det ser vi allerede i første setningen i agile manifesto:

People and Interactions over Processes and Tools

 

Hva er så et smidig menneske?

Det er velkjent at et Scrum team er tverrfaglig og selvorganiserende. Vi ser altså etter en team-orientert person. En “team-player” med visse egenskaper. Hva innebærer dette for de som bemanner disse teamene. Hvordan er egentlig en “smidig person”? Finnes det faktisk et “smidig menneskesyn”?

Jeg har akkurat lest – og ble veldig inspirert av – “Teamwork is an individuall skill” av Christopher M. Avery som omhandler hva det egentlig vil si å jobbe under delt ansvar og eierskap. Han kaller dette TeamWisdom og diskuterer spesiellt inngående hva det vil si å ta ansvar.

 

Jeg har forsøkt å danne meg et bilde av hvilke særtrekk en ideell smidig person vil inneha.

En smidig person:

Ut fra disse punktene kan vi se at smidig faktisk baserer seg på et spesielt menneskesyn. Respekt, tillit, ansvar og helhetssyn er nøkkelord. Det ligger i kortene at vi må gi enkeltmennesket stor grad av frihet, samtidig som det vil måtte gjelde spilleregler og begrensninger innad i teamene. Så med andre ord: organisasjonen må vise folk respekt, gi teamene tillit og ansvar for sluttresultatet. Hvor lenge vil de virkelig smidig orienterte menneskene holde ut i organisasjoner som ikke deler dette menneskesynet?

NB: Christopher Avery kommer til Oslo 23 April

 

 

Posted on April 12, 2012 at 11:31 am by gamsjo · Permalink
In: Uncategorized

Leave a Reply