Scrum feiler ikke!

Jeg er vant til at enkelte blir litt provosert over dette utsagnet. Kanskje ikke så rart, det er unektelig en bastant påstand!

Jeg berørte dette sammen med Sergey Dmitriev på XP meetup i Trondheim her for leden med overskriften Scrum fungerer alltid!

Poenget er selvsagt at Scrum er et enkelt rammeverk – som egner seg utmerket som basis til å lage seg en metode. Man må se på dette som et verktøy. Om du kjøper deg en skikkelig hammer og leser et par “Gjør det selv-bøker” blir du ikke nødvendigvis en god snekker, vel? Ikke umiddelbart i alle fall. Vil du da skylde på hammeren? Har du talent og praktiserer og øver så kan du komme ganske langt, selv uten fagutdannelse.

Veldig mange mislykkes dessverre med Scrumsatsningen sin. Dette skyldes sjelden rammeverket. Rammeverket er jo laget for å legge til rette for øving. Scrum kan skape en fantastisk gjennomsiktighet. Du kan analysere delleveransene og arbeidsmetodene dine om igjen og om igjen om derigjennom bli veldig god – hvis du er villig til å legge arbeid og dedikasjon i å optimalisere metoder og verktøy.

Gartner Group har nok forstått at Agile-toget forlot perrongen mens Gartner stod med ryggen til og de forsøker stadig å posisjonere seg inn igjen. Det siste innspillet fra Peter Hidas på Peters Plass i Computerworld gikk på at Scrum er ikke nok – Gartner mener vi trenger Enterprise-class Agile Development. Mulig det. Om du bruker Scrum etter intensjonen vil du oppdage dette og innlemme dette i egne Scrum-baserte prosesser. Man trenger ikke noen Gartner-modell for det vel?

Jeg har sans for måten Ken Schwaber uttrykker det:

Scrum is like chess. You either play it as its rules state, or you don’t. Scrum and chess do not fail or succeed. They are either played, or not. Those who play both games and keep practicing may become very good at playing the games. In the case of chess, they may become Grand Masters. In the case of Scrum, they may become outstanding development organizations, cherished by their customers, loved by their users, and feared by their competitors.

Posted on April 8, 2011 at 6:20 pm by gamsjo · Permalink
In: Scrum · Tagged with: 

Leave a Reply