Store overskridelser i IT-prosjekter. Hva så?

Forskeren Magne Jørgensen resonnerer om overskridelsene i IT-prosjekter i en ny kronikk i Computerworld. Advokaten Jan Sandtrø kommenterer her. De har mange gode poenger, men adresserer ikke det viktigste: De definerer ikke “vellykket” på noen klargjørende måte.

Jeg har vært i IT-bransjen i snart 25 år og når jeg tenker tilbake i tid, kan jeg lett finne eksempler på programvareprosjekter som har vært vellykkede i den forstand at de har levert i henhold til spec, i rett tid og innenfor budsjett. Men jeg finner langt flere eksempler på prosjekter som ikke har vært vellykkede i samme forstand. Det som imidlertid slår meg er at denne vellykketheten ikke betyr mye for den reelle verdiskapningen.

Verdiskapningen må vurderes av interessentene. Interessentene kan vi grovt sett dele i to grupper: De som skal bruke systemet og de som skal vedlikeholde systemet. Om et prosjekt har resultert i en fantastisk forbedring for mange brukere spiller det liten rolle om det har levert på avtalt tid. IT-prosjekter er uansett komplekse og nyskapende og vi bør ikke lure verken oss selv eller kunden til å tro at vi klarer å estimere omfanget med særlig grad av presisjon. (Les mer om ønsketenkning her)

Jeg har observert prosjekter som har levert på tid/kost/omfang, men som har bommet fullstednig på behovene. Eller like ille – som har etterlatt seg en elendig kvalitet og et unødvendig komplekst produkt som er lite vedlikeholdsvennlig. Samtidig er det også lett å finne prosjekter som har vært fullstendig mislykkede etter prosjektdefinisjonen tid/kost/omfang, men som allikevel har skapt fantastiske verdier for interessentene.

Jeg håper og tror IT-bransjen snart begynner å bli moden nok til å begynne å diskutere verdiskapning i stedet for leveranse i h.t avtale. Den dagen forskerne og advokatene interesserer seg mer for dette enn for overholdelse av kontrakt tror jeg vi har kommet et langt steg i riktig retning!

Posted on February 5, 2011 at 2:33 pm by gamsjo · Permalink
In: ledelse, Samfunn · Tagged with: ,

3 Responses

Subscribe to comments via RSS

 1. Written by Magne
  on 08/02/2011 at 6:09 am
  Reply · Permalink

  Litt rart å se at du bruker det som er ett av poengene i artikkelen min i Computerworld mot den. Jeg skrev i artikkelen: “Mer viktig enn eventuelle overskridelser er om prosjektet har jobbet effektivt og om investeringen i it-systemet har vært lønnsom. Dette finnes det uheldigvis svært lite kunnskap om, men det er mange eksempler på it-systemer med store overskridelser som i ettertid har vist seg å være svært gode investeringer. Oppsummert kan situasjonen beskrives som at kostnadskontrollen i it-bransjen er bedre enn sitt rykte og at det er uheldig at oppmerksomheten på effektivitet og lønnsomhet ofte blir borte dersom budsjettet overskrides.”

  Hvor var det vi var uenige her?

  Et sterkt fokus på verdiskapning er forøvrig heller ikke uproblematisk. Det finnes trolig mange prosjekter som har vært gjennomført relativt ineffektivt og med lav kvalitet, men som på sikt har medført en enorm verdiskapning, f eks fordi at prosjektideen har vært svært god, funksjonaliteten er noe man bare måttet ha for å overleve i bransjen, etc. Verdiskapning er viktig, men ikke alltid som mål for hvor godt prosjektet er gjennomført. Verdiskapningen er ofte heller ikke klar før lenge etter at prosjektet er ferdig, og heller ikke da (Om Mongstad var en god investering diskuteres fortsatt). Disse vanskelighetene (og flere til) med å bruke verdiskapning som suksesskriterium for gjennomføringen av IT-prosjekter medfører åpenbart ikke (som vi begge skriver) at det er greit med dagens overdrevne fokus på overskridelser. Et problem i så måte er at det jeg blir spurt om av media og det lesere legger merke til av det jeg skriver ofte fokuserer på overskridelser. Din oppsummering av artikkelen min er i så tilfelle et godt eksempel 😉 Men, jeg og andre kan sikkert bli mye bedre til å fremheve andre – og oftest viktigere – suksesskriterier for IT-prosjekter. Så, takk for innspillet!

 2. Written by gamsjo
  on 08/02/2011 at 8:03 am
  Reply · Permalink

  Nei vi er nok ikke så veldig uenige (denne gangen:-)). Men artikkelen som helhet fokuserer veldig på overskridelser – og da “forsvinner” slike betenkeligheter litt.

  Enig i at verdien av et prosjekt kan bli “ufortjent positiv” fordi selve ideen “tilfeldigvis” var veldig god. Nei, ikke lett dette her!

  Det som trigget bloggen min mest var nok tanken på advokatenes rolle her. Når kunde og leverandør begynner å legge skylden på hverandre når viktige milepæler ikke nås – blir det veldig problematisk at vi ikke har andre ting å måle enn oppfyllelse av kravspec.

  Jeg tror mange (men sikkert ikke alle) bør kvitte seg med hele prosjektbegrepet og heller tenke kontinuerlig produktutvikling. Spesielt med tanke på kvaliteten/kompleksiteten under overflaten som lett får lide når man kjører rått mot en sluttermin.

 3. […] This post was mentioned on Twitter by Geir Amsjø, Henning Solberg. Henning Solberg said: RT @gamsjo: Diskuterer hvordan vi kan vurdere vellykketheten i IT-prosjekter her: http://bit.ly/fRrrOG […]

Subscribe to comments via RSS

Leave a Reply