Sannheter, halvsannheter og prosjektstyring

Jeg har som de fleste gått igjennom en del faser i mitt arbeidsliv. Etter å ha vært programmerer ble jeg raskt prosjektleder, så metodeansvarlig, deretter var det prosessforbedring helt fram til i dag. Prosessforbedringen har også hatt faser. I begynnelsen lå det ferdige “oppskrifter” i bunn som ISO 9001 og CMM og CMMI. Deretter var […]

Posted on January 6, 2014 at 12:49 pm by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: ledelse, prosjektledelse, Samfunn, Scrum · Tagged with: , , , , , ,

Endre organisasjonen sa du? Lykke til!

Organisasjoner er optimalisert for produksjon og å få mest mulig effekt ut av det bestående. Samtidig er de fleste ledergrupper i 2013 smertelig klar over at de må klare å takle endringer i markedet på en bedre måte enn de gjør i dag.   Organisasjoner av en viss alder er gjennomgående strukturert på samme måte. […]

Posted on November 10, 2013 at 4:22 pm by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: Endringsledelse, ledelse · Tagged with: , ,

Innstilling og tankesett

Jeg er så heldig at jeg får møte mange enkeltpersoner, team og organisasjoner for å diskutere hvordan det kan lønne seg å jobbe. Noen ganger er settingen kurs, andre ganger har jeg interne workshops og coacheoppdrag. Alltid med det for øye å hjelpe til med å få Smidig systemutvikling til å fungere bedre. Det som […]

Tillit og slakk

Skal du innføre smidig systemutvikling må det organisasjonsendringer til. Alltid. Hvilke endringer kommer selvsagt an på utgangspunktet. Og på ambisjonsnivået. Jeg er kanskje urealistisk og veldig utålmodig av meg, men jeg kan ikke fri meg for å tenke: “hvorfor må det ta så lang tid?” og “hvorfor er det så mange som mislykkes?” Svaret ligger […]

Posted on July 30, 2013 at 5:42 pm by gamsjo · Permalink · One Comment
In: ansvar, ledelse, systems thinking, Tillit · Tagged with: , , , ,

Det nye testamentet…

Tilsvar til “Det nye testamentet” av Peter Hidas Peter Hidas reagerer ganske sterkt på artikkelen min kalt “Smidig villfarelse i offentlig sektor” og harselerer på ”Peters Plass” med at jeg fremstår som en slags religiøs predikant med agile manifesto som bibel. Det er greit. Alle som jobber for å endre verden vet at litt provokativ […]

Posted on March 5, 2013 at 2:54 pm by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: prosjektledelse, Samfunn, Scrum · Tagged with: , , ,

Start med hvorfor!

Hvorfor er himmelen blå? Hvorfor regner det? Hvorfor er mamma lei seg? eller Hvorfor må vi føre timer i IT-prosjekter? Hvorfor trenger vi et nytt datasystem for kunderegisteret? Hvorfor skal vi innføre Scrum? Hvorfor finner kundene så mye feil i systemene våre? Hvorfor er vi organisert på denne måten? Hvorfor skal vi implementere dette kravet […]

Posted on November 27, 2012 at 5:43 pm by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: forretningssiden, ledelse, produkteier, Uncategorized · Tagged with: , , ,

Lokalt ansvar trumfer regelstyring

Det virker som Norsk forvaltning stadig beveger seg i retning av mer og mer detaljerte styringssystemer. 22-juli rapporten viste at politiet var (for meg) overraskende prosedyrestyrt. I diskusjonen rundt alle problemene i helsevesenet forstår vi at det samme er tilfelle der. Avdelingsdirektør Eivind Tesaker i Kulturdepartementet varslet for noen dager siden av byråkratiet er verre […]

Posted on September 23, 2012 at 9:26 am by gamsjo · Permalink · 3 Comments
In: ansvar, kompleksitet, ledelse, Samfunn · Tagged with: , ,

Smidige motkrefter

Smidig har vært på alles lepper siden rundt 2005 – i hvert fall i den delen av IT-bransjen jeg har beveget meg i. Alle så det opplagte potensialet som lå der og ventet på å bli tatt ut. Utviklerne elsket det – de var lei av urealistiske planer lagt av andre, lei av dårlige utviklingsomgivelser […]

Posted on September 21, 2012 at 1:47 pm by gamsjo · Permalink · One Comment
In: Lean, ledelse · Tagged with: , ,

Et spørsmål om kompleksitet

Vi har diskutert dette før. Hva baserer vi beslutninger på? Hvordan styrer vi mot et mål? Hvordan planlegger vi på best mulig måte? Hvordan sikrer vi at vi jobber effektivt? Disse fundamentale spørsmålene må ledere på alle nivåer ha et bevisst forhold til. På mange måter kan alle disse spørsmålene besvares med “Det kommer an […]

Posted on January 5, 2012 at 7:00 pm by gamsjo · Permalink · 7 Comments
In: kompleksitet, ledelse, systems thinking · Tagged with: , ,

Prosjekter kommer og går, Scrum teamet består

Prosjektet har en del egenskaper som ikke alltid er formålstjenlig. Ta for eksempel det at et prosjekt per definisjon utføres av en midlertidig organisasjon som jobber mot en sluttermin. Jeg har tidligere diskutert at dette lett kan føre til sub-optimalisering ved at prosjektteamet fokuserer for mye på det kortsiktige behovet å tilfredsstille tidsplanen, mens de […]

Posted on July 22, 2011 at 12:05 pm by gamsjo · Permalink · 6 Comments
In: ledelse, prosjektledelse, Scrum · Tagged with: , ,