Den aller viktigste faktoren…

Jeg har diskutert “kvalitet” i det siste, blant annet på Sikkerhet og kvalitet i din utviklingsprosess hos DnD i Bergen. Hva er det som fører til produkter med ypperste kvalitet?

Jeg tenker ikke her å definere kvalitet, i denne sammenhengen holder det lenge med ordet slik vi bruker det i dagligtale. Når jeg holder kurs og foredrag åpner jeg gjerne med å spørre deltagerne om hvilken ene faktor som betyr mest for å ende opp med høy kvalitet på produktene. Svarene jeg får er gjerne slikt som:

Gode poenger alt dette – en fin liste med viktige faktorer. Men jeg har en klar favoritt:

Om de som skal lage produktet virkelig bryr seg om sluttresultatet er mye gjort! Etter mitt skjønn må dette være den aller mest grunnleggende og betydningsfulle faktoren.

Jeg forteller gjerne historien om filosofen og steinhuggerne som jeg hørte av Mary Poppendieck for mange år siden. Den går omtrent sånn:

En filosof gikk tur i fjellene og traff på tre menn som sto og hugget i stein med store hakker. Han går bort til den ene og sier: “Hei der, hva holder du på med?” Svaret er kort og ganske bryskt: “Er du blind, ser du ikke at jeg hogger i stein?” Filosofen går videre til nestemann og sier det samme: “Hei der, hva holder du på med?” Denne gangen får ha en annet svar: “Jeg står her og tjener til livets opphold, jeg har en famile nede i dalen som trenger mat”. Hmmm. Et helt annet perspektiv på den samme jobben tenker filosofen. Han går så bort til tredjemann og spør det samme: “Hei der, hva holder du på med?” Og nå får han et tredje svar: “Jeg bygger en katedral!” Samme jobben men nå et tredje perspektiv! Her kan vi spørre oss: Hvem av disse tre vil lete etter de beste steinene? Et retorisk spørsmål selvsagt.

Har du overvekt av steinhuggere, eller katedralbyggere i din organisasjon?

Katedralbyggerne vil anstrenge seg og yte det lille ekstra for at produktet skal bli bra og brukerne fornøyd. Jeg tror vi trenger noen katedralbyggere i alle organisasjoner og team, for å lage bra saker. Jeg ser for meg at katedralbyggeren insisterer på å ikke ofre det gode håndtverket, selv om slutterminen nærmer seg faretruende fort og alle fornemmer at nå er det tid som er pri 1, 2 og 3. Mer om dette her.

Så hva slags forhold har folk til de produktene de jobber med? Bryr de seg om det? Liker de det? Elsker de det, kanskje? Det kan være verd å jobbe litt med dette, om det betyr mye for kvaliteten, ikke sant?

Olaf Lewitz og Dirk Bartels hadde en workshopidealo Internet GmbH der målet var å undersøke dette. Hva legger folk i utsagnet “I Love my Product”? Hva legger de i “Love” og hva legger de i “Product”?

I følge Olaf medførte dette til et stort engasjement og ikke minst at hver og en virkelig tenkte igjennom hva som betyr noe når det gjelder de produktene de lager. Det dreier seg om følelser. Og følelser er kanskje ikke det vi snakker mest om? Eller naturligst om… Kanskje det nettopp derfor kan være lurt å gjennomføre en workshop med enkle retningslinjer og fasilitering?

 

 Så: Hvilke følelser trigger ditt produkt hos deg? 

 

Posted on May 12, 2013 at 5:26 pm by gamsjo · Permalink
In: Kvalitet · Tagged with: 

One Response

Subscribe to comments via RSS

  1. Written by Det smidige hjørne » Om teknisk gjeld
    on 20/06/2013 at 10:30 am
    Reply · Permalink

    […] hvorfor skjer det da ikke?” Vi har berørt dette temaet mange ganger som for eksempel her, her og her. Dan Vigeland kommenterer det i artikkelen i Finansavisen, men berører ikke alle […]

Subscribe to comments via RSS

Leave a Reply