Lean, Scrum og XP i skjønn forening

Det har vært en nærmest eksplosiv vekst i interessen for Scrum de siste par årene. Dette er forståelig, når vi ser de store gevinstene enkelte får ut av dette. Men det er som kjent ikke helt lett å få ut disse gevinstene. Scrum er et svært enkelt rammeverk som ikke står helt trygt på egne ben. Man kan si det er fullt av huller som man må fylle igjen på egen hånd. Og da gjelder det å fylle disse hullene med verdier, prinsipper og teknikker som harmonerer med Scrum og som ikke motarbeider dette rammeverket.

scrumframework1

Scrum mangler teknikkene, selve håndverket. Dette er et bevisst valg fra Ken Schwaber og Jeff Sutherland sin side. Mange kaller det en genistrek. De fjernet teknikkene og metodene nettopp for å gjøre Scrum robust og anvendelig i “alle mulige IT-prosjekter”. Og kanskje mere til.. Derfor fremstår Scrum som forførende enkel og tiltalende – med en viss fare for at man undervurderer den reelle kompleksiteten. Heldigvis vinner bransjen stadig erfaring med nye teknikker, verktøy og metoder, så ved å delta i diskusjonsgrupper, på seminarer, lese blogger og rapporter så kan vi få inspirasjon til å finne de gode teknikkene som passer godt sammen med Scrum. De fleste av disse kommer fra eXtreme Programming (XP). Kontinuerlig integrasjon, refactoring, tidlig test, kollektivt eierskap osv fyller hullene til Scrum veldig mange steder i dag.

Scrum bekjenner seg fullt ut til Agile Manifesto og manifestets underliggende prinsipper, som beskriver hva vi må vektlegge framfor det tradisjonelle prosjektstyringsregimet. Og Scrum bekjenner seg – litt mer utydelig – til verdiene i Lean Management eller Lean Thinking. Det som ofte slår meg er at Jeff Sutherland og Ken Schwaber stadig refererer til Lean og “hvordan de gjør det på Toyota” for å forklare Scrum. Det er ingen tvil: God Scrum hviler på Lean!

onion1

Figuren er ment å vise “grad av almengyldighet” (og må ikke leses som om XP er en delmengde av Scrum, som er en delmengde ev Agile …)

Scrum kommuniserer ikke særlig godt til ledergrupper. Jeg får fra tid til annen en liten time i et ledergruppemøte der jeg skal forsøke å forklare Scrum. Ikke helt lett det der. Jeg opplever at mange ser på dette som kuriøst og litt “nerdete”. Nei, Lean kommuniserer mye bedre! Slikt som Pull Scheduling, Eliminate Waste, Limit Work to capacity osv vekker interesse. Selvstyrte team skaper debatt – og det er bra! Deretter kan jeg nøye meg med å forklare Scrum ganske overflatisk, og at det er et rammeverk som bygger opp under disse prinsippene, leverer kvalitetsinkrementer hver måned og forutsetter kontinuerlig forbedring.

scrumframeworkfilled

Her har vi et eksempel på en organisasjon som har en ledelse som styrer etter empiriske prinsipper (Inspect and Adapt), har et aktivt forhold til Agile Manifesto og utvalgte Lean prinsipper som Eliminate Waste og Create Knowledge, samt har valgt XP som inspirasjonskilde når de har valgt metodene og teknikkene for programvareutviklingen. Rett og slett en velfungerende helhet!

Posted on February 11, 2009 at 2:39 pm by gamsjo · Permalink
In: Lean, ledelse, Scrum · Tagged with: , ,

Leave a Reply