Bokomtale: User Story Mapping

rc_cat_USMJeff Patton nærmer seg endelig ferdigstillelse av boka si om User Story Mapping. Denne er svært etterlengtet og denne ikke helt ferdige utgaven jeg har lest, lover veldig godt! De som overhodet ikke er kjent med User Story Mapping kan godt ta en sveip innom denne siden til Patton.

Boka beskriver selvsagt teknikken (eller metoden om du vil) User Story Mapping. Men dette er kanskje ikke det mest interessante. Teknikken er fin den og forholdsvis lett å praktisere. Men som med alle metoder og teknikker – det blir ikke skikkelig bra før vi forstår det grunnleggende tankesettet bak.

Så boka er mye mer enn en lærebok i USM – den handler også grunnleggende om innovasjon, læring, tverrfaglig teamarbeid, design, kommunikasjon, smidig systemutvikling og optimalisering.

 

Man kan si boka handler om den oppdagelsesreisen en IT-organisasjon gjør sammen med brukerne sine. Hvordan jobber vi for å finne ut hva vi skal lage? Noen gjør dette helt tilfeldig og følger prinsippet om “siste taler får fokus”. Noen baserer seg på rene gjetninger. Andre går etter den komplette spesifikasjonen og gjør tidkrevende analyse- og planarbeid før man setter i gang å lage funksjonalitet. Jeff Patton argumenterer svært overbevisende om at vi må være bevisste og strukturerte når vi forsøker å oppdage de viktigste behovene til brukerne. Og vi må jobbe inkrementelt og evolusjonært tett sammen med dem. Ett er sikkert – det holder ikke bare å spørre brukerne. Vi må være sikre på at vi forstår hva de trenger – ikke bare hva de sier de trenger.

USM

Et veldig spennende aspekt ved USM er at teknikken hjelper deg å identifisere hva du skal VENTE med å lage, og ikke minst hva du IKKE skal lage. Her ligger et enormt potensiale; IT-bransjen har lang historie i å utvikle, levere og vedlikeholde en helt unødvendig stor mengde funksjonalitet. Det blir veldig naturlig å kombinere USM med Lean Start-up. USM kombinerer veldig godt med Build-Measure-Learn syklusen og er uovertruffen for å identifisere Minimal Viable Product.

Jeg har i flere år benyttet USM i Scrum-kursene mine. Særlig i Certified Scrum Product Owner kurset vil en vesentlig del utnytte USM. Hver gang Product Owner vurderer å setter i gang med en større satsning (uavhengig om dette er innenfor et eksisterende område eller et nytt) anbefaler jeg å planlegge inn en USM-workshop. Ta med representanter for de potensielle brukerne, andre interessenter, Scrum Master og ikke minst hele utviklingsteamet.

” Story mapping is a technique that provides the big picture that a pile of stores so often misses”

Martin Fowler i forordet til boka

Hvem er du som trenger denne boka? Vel, alle som er interessert i smidig systemutvikling! Litt mer spesifikt det er i hvert fall

“But when the two strains of practice—design and development— collaborate, the work becomes electric and has the potential to create a living, breathing product. Teamwork breathes life into the monster and makes people love it.”

Alan Cooper i forordet til boka.

Posted on August 29, 2014 at 3:20 pm by gamsjo · Permalink
In: forretningssiden, Planlegging, produkteier, Teamarbeid, Uncategorized · Tagged with: , , ,

Leave a Reply