Endringer i Scrum

Vel, endringer er kanskje å ta hardt i – presiseringer er nok et bedre uttrykk. Herrene Jeff Sutherland og Ken Schwaber har i hvert fall funnet det riktig å lage en ny versjon av Scrum Guiden. Her kommer en liten oppsummering av det som er gjort:

1. Gjennomsiktighet (transparency) har alltid vært viktig, men dette er ytterligere understreket ved et nytt kapittel kalt Artifact Transparency. Om ikke alle artifaktene er tilstrekkelig forståelige og tilgjengelige for alle interessenter vil vi risikere at noen tar dårlige beslutninger.

2. Sprintplanlegging er ikke lenger todelt og det tidligere noe diffuse Sprint Goal har blitt tydeligere og fått større betydning. Egentlig ikke noe nytt her, bortsett fra at dette ikke lenger er 2 etterfølgende time-boxer, pluss at det tydeliggjøres at det er en stor fordel for fokus (som jo er viktig) og for gjennomsiktigheten at hver sprint har en samlende, klar målsetning.

3. Scrumguiden har som Scrum Alliance´Core Scrum tatt i bruk Refinement i stedet for Grooming om det kontinuerlige Product Backlog arbeidet som må gjøres. De tar også til orde for å sette en egen tilstand kalt Ready på Produktkøen, tilsvarende Done som er tilstanden på et produktinkrement.

4. Bruk av tidsbokser: En Sprint er en tidsboks av absolutt lengde, mens de andre aktivitetene i Scrum som også har en tidsangivelse skal tolkes som en maksimal lengde. Om man for eksempel har gjort grundig Produktkøraffinering (og har en streng definisjon av Ready) vil kanskje behovet for å bruke opp tidsboksen for Sprintplanlegging ikke være tilstede.

5. Viktigheten av å bruke de daglige Scrummøtene til planlegging og ikke rapportering blir understreket. Dette er først og fremst fordi erfaring har vist at dette er en vanlig feil mange gjør, noe som nok er et tegn på at gamle uvaner henger igjen. Det tas til orde for å knytte dette møtet sterkere til Sprint målet, og ikke bare være fokusert på detaljer.

6. Til slutt blir det understreket at Sprintreviewet må brukes for å optimalisere verdi, og ikke bare fokusere på hva som ble levert.

Jeff og Ken forklarer utviklingen i denne videoen

Den nye versjonen vil foreligge på norsk – en eller annen gang… Frivillige kan gjerne melde seg:)

Posted on August 5, 2013 at 4:52 pm by gamsjo · Permalink
In: Scrum · Tagged with: 

Leave a Reply