Hva legger vi i Smidig?

Jeg blir stadig forbløffet over hvor ulike oppfatninger folk har om Smidig. Selv mener jeg jeg har et “modent og reflektert” syn på hva Smidig egentlig innebærer, men jeg innser også at dette er mitt eget private syn. For Smidig (Agile software development) er ikke veldefinert. Det er definert av 17 herrer som møttes i Snowbird, Utah og formulerte de 4 berømte verdisetningene. Deretter ble det definert 12 prinsipper – som også er ganske korte, overordnede setninger. Selvsagt er det mulig å legge både ulik vekt og ulik betydning i disse til sammen 16 utsagnene.

Min Smidig

Min smidigforståelse er altså “moden og reflektert”. Dette mener jeg å kunne si siden jeg har fulgte mange av disse 17 personene ganske tett helt siden 2001. På den tiden jobbet jeg med prosessforbedring innen softwareutvikling og så på Agile som “artig og lovende”, men uten å legge veldig mye i det. (Jeg kommer fra forsvars- og telecom-bransjen og jeg trodde ikke dette ville ha mye betydning innen slike kritiske og komplekse systemer. Etter hvert innså jeg at jeg hadde feil.) Jeg leste bøker og publikasjoner, dro på konferanser, fulgte blogger og ikke minst diskusjonsgrupper. Alt dette – sammen med det jeg har erfart som kursholder og coach – har fram til nå formet min forståelse av Smidig.

Mine helter

Alle de som var med og signerte agilemanifesto er mine helter, men det er selvsagt enkelte som har hatt ekstra mye innflytelse. Hvem jeg har fulgt tettest er kanskje litt tilfeldig, men det har også med hvor stor synlighet og hvor mye aktivitet de har hatt. Dette er i alfabetisk rekkefølge:

Kent Beck – som var først ute med eXtreme Programming bok og som stadig er aktuell

Alistair Cockburn – mannen bak bl.a. Crystal Clear og som jeg faktisk overværte disputasen til på UiO i 2003 og som er en svært aktiv debettant

Martin Fowlermed en av nettets beste agile blogger spesielt god på refactoring og teknisk gjeld.

Jim Highsmithmed veldig god blog og med en hel del bøker på samvittigheten

Ron Jefferies – også en XP forfatter. En svært aktiv debattant som dukker opp på svært mange ulike diskusjonsfora. Har også en god blog. Han har bidratt mye til å sveise sammen XP og Scrum og jobber for tiden hardt med å få på plass Agile Atlas.

Brian Marick – som har hatt spesiell fokus på test og “eksempeldrevet utvikling” 

Robert C. Martin – “Uncle Bob” er en svært populær foredragsholder som har spesiell fokus på XP-praksiser som parprogrammering, TDD, Clean Code – i det hele tatt Software Craftmannship.

Ken Schwaber – en dogmatisk og ganske kontroversiell fyr som har gjort en formidabel jobb med å gjøre Scrum forståelig, enkel og til det desidert mest brukte smidige rammeverket. Har brutt ut av Scrum Alliance og driver nå Scrum.org.

Jeff Sutherland – “pappan til Scrum” og en svært viktig person i forhold til utbredelsen av Smidig og Scrum. I likhet med Ken Schwaber ganske kontroversiell. Blogger her.

Utover disse må jeg nevne en rekke andre helter som alle har skrevet bøker, artikler og stadig holder Key-notes på konferanser og som har betydd mye for min “dannelsesreise” innen Smidig. Denne listen kunne vært betydelig lengre, men jeg har forsøkt å være nøye med å plukke ut de jeg har hatt mest å gjøre med i en eller annen form. Dette er:

Mike Cohn – Har en meget god og lettfattelig Scrum orientert blog og har gitt ut tre bøker om Scrum og User Stories.

Craig Larman – Er spesielt opptatt av de store organisasjonene og har skrevet spesielt en meget lesverdig bok kalt Scaling Lean and Agile Development.

Mary Poppendieck –  Har betydd svært mye for meg og mange andre i det at hun på en genial måte klarer å knytte Lean sammen med Agile. Har gitt ut tre bøker sammen med sin mann Tom og som alle er pensum.

Jeff Patton – Svært viktig på området produktdesign og brukeropplevelse med Story Mapping som flaggskip og jeg gleder meg til den første boka hans kommer ut!

Jim “Cope” Coplien – Aktiv innenfor Patterns bevegelsen og er opptatt av arkitektur, organisasjon og Scrum.

Henrik Kniberg – eneste skandinav på lista, men han er en svært viktig spreder av Smidige ideer, gjennom sin suverent pedagogiske fremstillingsevne. Scrum & XP from the trenches er allerede en klassiker.

Jeg er fristet til å liste opp nasjonale helter også – for det er klart at min smidig-forståelse også er preget av utallige meetups, konferanser, fora og blogger nasjonalt. Men her merker jeg det blir veldig vanskelig å trekke opp grensen for hvem som skal med og ikke. Så jeg tror jeg nøyer meg med å nevne Johannes Brodwall som er en svært dyktig meningsbærer og som har vært primus motor for mye av smidig-aktivitetene her til lands i en årrekke. Tom og Kai Gilb bør også nevnes – de er kontroversielle og får deg til å tenke over en del ting, blant annet målbare produktegenskaper framfor features. Tom er virkelig en smidig pioner med flere bøker på samvittigheten.

Jeg kan også liste opp en rekke eldre, viktige inspirasjonskilder og jeg kunne ramset opp 20-30 yngre navn som representerer  innovasjonen som skjer på agile-fronten for tiden, for det er ikke lite. Men det får bli en annen blog-post…

Ulike syn på Smidig

Har nå alle disse “heltene” det samme synes på Smidig? Selvsagt ikke! De fokuserer på ulike ting, vektlegger ulike ting og de er også uenige om en del ting. De krangler til tider åpenlyst og de krangler i lukkede fora. Ett velkjent eksempel er Jeff Sutherlands voldsomme fokus på Velocity og hans argumentasjon at man enkelt – med Scrum – kan mangedoble teamets hastighet og nå et Hyperperforming state. Dette avfeies som både feil fokus og umulig å måle av mange av de andre heltene. Selv ser jeg på dette som “interessant”, svært avansert og litt urealistisk, selv om jeg har stor respekt for Jeff Sutherland.

Men det slår meg også at alle disse sterke personlighetene er bemerkelsesverdig enige! Det skal litt til at såpass mange forfattere av bøker med stor definisjonsmakt bevarer enigheten over tid, men det mener jeg bestemt de faktisk har gjort. De synes enige om alle de store linjene og de synes enige om at Agile forutsetter et paradigmeskifte som på mange måter så vidt har startet. Hensikten med manifestet var IKKE å justere litt på måten vi jobbet på. Nei, hensikten var å etablere fullstendig annerledes tankesett, organisasjonssyn og fremgangsmåte. Jeg må innrømme at jeg blir litt opprørt når folk hevder at noe er Smidig, selv om gammelt tankegods, organisering og arbeidsform i det store og hele er bevart. Et aktuelt eksempel på dette er den såkalte smidige varianten av Statens Standarsavtale som etter min forståelse er langt unna Smidig.

Din og min Smidig

Så dette er mitt smidige univers. Vi må leve med ulike syn, ulike “dialekter” av Smidig. Og vi må selvsagt leve med at ulike organisasjoner vil ha forskjellig tilnærming, og at de vil kunne oppnå ulik grad av smidighet. Og enten vi vil eller ikke, effekten av Smidig vil aldri bli objektivt målbar så det vil også koke ned til en tro. En overbevisning.

Så, dette er min smidig. Hvordan ser din ut?

 

Posted on April 15, 2012 at 1:44 pm by gamsjo · Permalink
In: Scrum · Tagged with: 

3 Responses

Subscribe to comments via RSS

 1. Written by Thorbjørn Sigberg
  on 03/05/2012 at 10:34 am
  Reply · Permalink

  Veldig god og informativ sammenstilling, likte spesielt listen over helter!

 2. Written by oddbjorn
  on 11/05/2012 at 4:58 pm
  Reply · Permalink

  Dean Leffingwell er kanskje ikke like kjent som de over, men interessant blogg og bruk av flere av konseptene som er nevnt: http://scalingsoftwareagilityblog.com/. Verdt en titt.

 3. […] 2. Et slikt dokument vil ha definisjonsmakt og vil av enkelte bli brukt som en slags lærebok i smidig. Hvordan sikrer vi at teksten fremstår som pedagogisk og “riktig” i forhold til Agile Manifesto? Har skrevet litt om “riktig smidig” her. […]

Subscribe to comments via RSS

Leave a Reply