Hva oppnår du med Scrum?

Noen har sikkert rett i at Scrum overselges en del, men det er vel egentlig ikke annet å vente tatt i betraktning populatiteten til dette rammeverket. Selv forsøker jeg alltid å legge vekt på: “Scrum er bare et minimalistisk rammeverk – et slags verktøy du kan bruke for å lage bedre produkter. Scrum bør aldri være et mål i seg selv.” Agile (eller Smidig på norsk) kan derimot være et mål. De fleste som fremdeles tenker tradisjonellt vil oppleve at de gjerne skulle vært raskere til markedet, truffet brukernes behov bedre, eller hatt bedre kontroll på prosjektene sine. Da er det høyst sannsynlig at de bør dreie i retning av Agile – og jeg vil ikke nøle med å anbefale Scrum. Og jeg vil i utgangspunktet anbefale å følge “boka”. Problemet er at “boka” ikke er så lett å finne. Scrum er ikke formelt definert og det finnes etter hvert ganske mange ulike “sannheter”. Scrum guiden på Scrum.org er nok det nærmeste vi kommer en definisjon. Problemet med denne er at den er svært dogmatisk formulert og jeg kunne ønsket meg en litt mer veiledende form. Mike Cohns siste bok er til stor hjelp, men vil heller ikke definere Scrum. Scrum Primer fra STI er en annen god kilde. Og så har vi alt det Henrik Kniberg publiserer – denne svensken har etablert stor definisjonsmakt gjennom sin visuelle og pedagogiske måte å kommunisere på. Det er ikke store sprik eller inkonsistens mellom disse ulike kildene, men de fokuserer typisk på ulike ting.

Hva lover Scrum da?

Jeg har her funnet fram en del utsagn som på en kortfattet måte beskriver lovnadene.

Tobias Mayer:
“Scrum makes one promise only: it will help you fail in thirty days or less. That’s it.  And it will begin to surface organizational dysfunction in the process.”

Hmmm. Er vi helt sikre på at det er dette vi vil..?

Ken Schwaber:
“imagine that your mother-in-law believed her daughter could do better… and then imagine that she moved in with you… that’s what Scrum is like”

Hjelp! Er Scrum virkelig så ubarmhjertig!!!??

The Scrum Guide:
“Scrum, which is grounded in empirical process control theory, employs an iterative, incremental approach to optimize predictability and control risk.”

OK, det var bedre. Forutsigbarhet og kontroll over risiko er jo bra!

Henrik Kniberg:
“Scrum in a nutshell:
* Split your organization into small, cross-functional, self-organizing teams.
* Split your work into a list of small, concrete deliverables. Assign someone to be responsible for that list and to sort the list by priority. The implementation team estimates the relative size of each item.
* Split time into short fixed-length iterations (usually 1 – 4 weeks), with potentially shippable code demonstrated after each iteration.
* Optimize the release plan and update priorities in collaboration with the customer, based on insights gained by inspecting the release after each iteration.
* Optimize the process by having a retrospective after each iteration.”

Greit! Så dette er et knep for å forenkle ved å dele opp organisasjonen, arbeid og tid samt å få i gang en optimaliseringssløyfe. Dette trenger vi!

Selv bruker jeg å selge Scrum ved å si at jeg har jobbet med organisasjoner som beretter om forbedringer på mange områder på en gang:
* Bedre kundetilfredshet
* Bedre trivsel
* Mer innovasjon og effektivitet i utviklingsavdelingen
* Langt bedre oversikt internt
* Bedre samhandling mellom IT og forretningssiden
Men dette er ikke lovnader om noe man kan innkassere bare man følger “oppskriften”. Alle vil selvsagt ikke kunne høste alle disse fruktene med en gang, dette kommer jo an på hvor “dårlige” man er i utgangspunktet.

Det jeg kan love er at du her får all den hjelpen du vil ha til å optimalisere prosessene dine. Men dette er hardt arbeid – som du må gjøre selv!

Posted on February 15, 2010 at 3:27 pm by gamsjo · Permalink
In: Scrum · Tagged with: 

Leave a Reply