Vi er verdens smidigste nasjon;)

ScrumAlliance.org har samlet data på utbredelsen av Scrum sertifiserte i verden. Dette bekrefter det vi visste – at Skandinavia ligger helt i verdenstoppen på dette området. Scrum Certified by CountrySelvsagt også interessant at verden har fått over 50.000 CSM’s! Spesielt om vi tar med i betraktning at dette har skjedd de siste 5-6 årene.

Som vi ser av tabellen er nesten halvparten fra USA. Så er det et stort sprang ned til UK tett fulgt av de skandinaviske landene pluss Tyskland og Canada.

At IT-landet India har mindre enn 2000 CSM’s er litt oppsiktsvekkende svakt, men det er visstnok i rask vekst. Frankrike ligger sørgelig langt nede her..

Alle som er Certified Trainers (CST) har også vært med på en liten undersøkelse for å kartlegge “farten” på Scrum utbredelsen. Det er nok utløst av finanskrisen og rykter om at ting er i ferd med å stoppe opp. Resultatene er ikke særlig dramatiske. Mange trainere rapporterer om noe flere kansellerte kurs, litt færre deltagere på kursene og man har begynt å planlegge med litt færre kurs i nær framtid. Dette er helt som forventet.

Jeg kunne ikke motstå fristelsen: Jeg måtte utvide regnearket csmsbycountryapril09_densityjeg fikk fra ScrumAlliance med en veiing for folketall. Vi kan ane resultatet av tabellen over – og ja ganske riktig: Norge har størst antall sertifiserte i forhold til folketallet! Hmmm .. Det ble jo påstått her for leden at jeg var Norges smidigste mann. Det betyr vel da at jeg er verdens smidigste! Hehe, statistikk er flotte saker gitt!

Det er jo interessant å spekulere i årsakene til at dette slår an så bra i Norge. Jeg diskuterer dette fra tid til annen når jeg holder kurs og den vanligste hypotesen går på at vi her i landet har lett for å akseptere konseptet selvstyrte team. Vi er ikke spesielt autoritetstro, vi er uformelle og vi har lett for å tenke det beste om folk. Det er vel fakta at vi jevnt over har flatere organisasjonsstrukturer enn i de fleste andre land. Men det er nok andre medvirkende årsaker også. Under har jeg laget en liten liste over hypoteser som kanskje kan forklare dette fenomenet:

  1. Uformellle, flate organisasjoner gjør det hele lettere
  2. Vi har et veldig synlig, aktivt “Smidig-miljø” i Norge
  3. Vi (spesielt Programutvikling) har klart å hente de tunge kanonene til Norge for å holde kurs og foredrag
  4. Vi har god råd
  5. Vi er spesielt endringsvillige – har lav terskel for å prøve ut nye ting
  6. andre forslag?

Enig? Uenig? Flere hypoteser? Kjør debatt!

Posted on April 21, 2009 at 8:04 am by gamsjo · Permalink
In: Scrum · Tagged with: 

Leave a Reply