Gartner har endelig skjønt det! … eller??

Dagens Computerworld  (papirutgaven) begynner bra med en kommentar av Michael Oreld kalt “Jakten på gode Prosjekter” etterfulgt av Peter Hidas’ sedvanelige Plass som også drøfter utviklingsprosjekter. Jeg leser innledningen med stor interesse: Det virker som Scrum-skeptikeren Hidas har skjønt det! Ta for eksempel utsagnet:

Systemutvikling er ikke en teknisk byggeprosess, det dreier seg om å samle inn og systematisere kunnskaper og synspunkter. Det dreier seg om læring. Designerne strever med å forstå hvilke behov brukere og ledere har. Disse har ideer, men de forandrer seg hele tiden.

eller dette:

Systemutvikling er en reise, ikke et bestemmelsessted

Han snakker varmt om hvordan Nick Jones i Gartner ga ham attributessmallinspirasjonen til disse nye erkjennelsene. Hmmm.. er det noen som har sovet i timen her? Det er jo nettopp erkjennelsen at det er umulig å love fast pris, tid, omfang og kvalitet som har gjort Smidig systemutvikling til den desidert mest vellykkede måte å drive systemutvikling på. Jeg pleier å illustere dette med den enkle figuren til høyre. Vi kan ikke forplikte oss til å holde omfang, pris, kalendertid og kvalitet fast. Vi må slutte å lure oss selv! Den aller beste kandidaten å holde fleksibel er omfanget. Dette kan vi foredle underveis i prosjektet i tett dialog med de som har behovene. Dette er smidig systemutvikling. Vi ser også at gjennom bruk av for eksempel Scrum får vi helt nye muligheter til å angripe kvalitetsproblematikken.

Dette er så vidt jeg kan se Hidas’ poeng også – i innledningen. Men så begynner desverre artikkelen å ta en overraskende dreieing. I stedet for å nevne at dette har Smidig-bevegelsen hevdet siden slutten av 90-tallet begynner så Hidas å snakke om at vi på grunn av disse karakteristika for utviklingsprosjekter må vi bare finne oss i en del bugs! Han sier ingenting om at det kanskje finnes en løsning på problemet. Artikkelen nevner hverken Agile, Scrum eller Lean…

Det virker desverre her som Gartner ligger ca 10 år etter store deler av bransjen..

Posted on March 20, 2009 at 1:09 pm by gamsjo · Permalink
In: Scrum · Tagged with: ,

Leave a Reply