Smidig produkteierskap

I Scrum har vi Product Owner rollen, men uansett hvilket smidige rammeverk man velger vil den eller de som er ansvarlig for visjonen og verdien til produktet måtte beherske metoder og teknikker som harmonerer med smidige prinsipper. Hva er så alle disse metodene og teknikkene? Denne posten har til hensikt å gi et overblikk over […]

Posted on June 14, 2012 at 3:04 pm by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: Kanban, kompleksitet, ledelse, produkteier, Scrum · Tagged with: , , , ,

altinn – som forventet

Det fine med kriser er at det gir en anledning til å lære. Enkelte områder ansees så kritiske at det øyeblikkelig nedsettes en havarikommisjon eller lignende når en ulykke inntreffer. Hensikten er selvfølgelig å dra lærdom av hendelsen. Det positive med de siste dagers altinn-problemer er at DNV sin Tekniske Rapport Vurdering av Altinn II Plattformen ble […]

Posted on March 22, 2012 at 9:56 pm by gamsjo · Permalink · 21 Comments
In: prosjektledelse, Samfunn · Tagged with: , ,

Et spørsmål om kompleksitet

Vi har diskutert dette før. Hva baserer vi beslutninger på? Hvordan styrer vi mot et mål? Hvordan planlegger vi på best mulig måte? Hvordan sikrer vi at vi jobber effektivt? Disse fundamentale spørsmålene må ledere på alle nivåer ha et bevisst forhold til. På mange måter kan alle disse spørsmålene besvares med “Det kommer an […]

Posted on January 5, 2012 at 7:00 pm by gamsjo · Permalink · 7 Comments
In: kompleksitet, ledelse, systems thinking · Tagged with: , ,