Scrum er mer åpent enn mange tror

En av hovedgrunnene til at Scrum er så populært er nok enkelheten. Rammeverket inneholder veldig få, men ganske rigide regler. Innenfor de gitte rammene er det – for mange – overraskende stor frihetsgrad. Scrum beskriver ikke hvordan du skal gjøre jobben, men gir noen rammer og sørger for at man ved jevne mellomrom stopper opp, reflekterer og gjør små tilpasninger og forbedringer. Dette kalles empirisk prosesskontroll, som da er motsatsen til definert prosesskontroll.

Scrum er designet for å løse komplekse problemer der det er for stor usikkerhet til at det er fornuftig å låse seg til et omfang. Man vil oppdage nye krav og behov mens man gjør jobben og stadig lære av erfaring tett sammen med brukerne. 

Organisasjoner som strever med å bli mer digitale, mer smidige, raskere eller høyne kvaliteten kan med fordel innføre Scrum som en slags motor for de nødvendige endringene. Men først og fremst er Scrum egnet til å maksimalisere verdien som skapes for kundene. Sterke, tverrfaglige team som er autonome nok til å selv kunne avslutte det de har startet på uten hindringer er idealet. Det kan være en lang reise å komme dit. 

Det gjelder å prioritere hva man skal bruke kapasitet på – mao finne ut hva man IKKE skal bruke kapasitet på – tett sammen med markedet/brukerne. Med Scrum blir man i stand til til å gjøre tydelige prioriteringer gjennom en lett tilgjengelig Product Backlog som gjenspeiler et overordnet produktmål.

Vi ser en økende tendens til at mange ulike roller kommer på Scrum-kursene våre i Lean Venture. De kommer både fra forretningssiden, ledelse, design, drift, HR i tillegg til “teknisk”. Dette er naturlig siden Scrum adresserer hele verdikjeden, ikke bare utvikling. 

Neste Certified Scrum Master 23 august (online) https://smidigkurs.no/kurs/certified-scrum-master-2021-23-08/

Neste Certified Scrum Product Owner 30 august (Oslo): https://smidigkurs.no/kurs/certified-scrum-product-owner-30-08-2021/

Posted on August 11, 2021 at 11:52 am by gamsjo · Permalink
In: Uncategorized

Leave a Reply