The Future of Work – nok prat!

Vi ser stadig artikler og meningsytringer om fremtidens arbeidsliv blafre forbi på de fleste medier. Fellesnevner er store omveltninger. Det er utvilsomt mye i dette, og vi får servert mange ulike drivere for denne utviklingen. Jacob Morgan (thefutureorganization.com) fokuserer på Globalization, Mobility, Millennials, New Behaviours, Technology. Fint og viktig det, men ikke særlig konkret. Mye svada. Andre vil vektlegge mer teknologiske trender som robotisering, maskinlæring, Internet of Things og Big Data. Andre igjen trekker frem selve dynamikken og usikkerheten vi opplever, der få detaljplaner overlever særlig mange måneder. Men hva er så løsningen? Her møter vi en orgie i floskler – noe som for leden toppet seg med den allerede legendariske Purpose-videoen fra Oslo Business Forum. Foredragsholderne fra Brainwells forsøker her på alle mulige og overflatiske måter å gi inntrykk av å være konkrete og to the point – men skaper i stedet en fornøyelig parodi.

Det snakkes overalt om å våge å feile, om raskere beslutninger om omstillingsevnedelegering og eierskap. Men svært få våger å konkretisere hva dette egentlig innebærer. De fleste forståe at vi må minske avstanden mellom strategisk og taktisk nivå, men hvor mange fjerner mellomlederskikter? Når vi innfører eierskap hva skal vi da ta bort?? Hvordan ser en organisasjon som virkelig våger å feile ut? Hva slags organisasjonskutur trenger vi for dette? Hvordan får vi organisasjonen til å naturlig tilpasse seg endringer i omgivelsene? Hva krever det av lederne?

Nå er det på tide å ta dette ned på jorda. Smidigbevegelsen har smidigkonfadressert de samme utfordringene siden millenniums-skiftet, men da på en konkret og operasjonell måte, samtidig som det er forankret i empiriske studier og vitenskap. Eierskap og delegering får vi gjennom å insistere på at jobben skal gjøres i tverrfaglige, selvstyrte team i tett samarbeid med brukerne. Raskere beslutninger får vi både gjennom å kortslutte hierarkiet og gi en produkteier store fullmakter. Vi kan med smidig trygt våge å feile fordi vi jobber i korte iterasjoner og leverer resultater svært ofte.

Kommer du på smidigkonferansen 24-25 oktober kommer du til å få servert svært konkrete historier om hvordan dette kan gjennomføres i praksis. Hovedtema er tverrfaglig teamarbeid.

 

screen-shot-2016-09-21-at-13-30-25

Keynote Speaker Niels Pflaeging: “Organizing for Complexity”

På Smidig i år får du høre om hvordan organisasjoner bør designes ut fra en forståelse av kompleksitet. Samfunnet er preget av en økende kompleksitet, og dette må gjenspeiles i organisasjonenes design. De som gjør jobben må i tett samarbeid med markedet kunne ta selvstendige beslutninger; den tradisjonelle pyramiden vil ikke fungere lenger. Dette vil påvirke planlegging, kvalitetssikring, karriærestiger, belønnningssystemer og ledelsesfaget. Alt dette blir diskutert på årets smidig.

MELD DEG PÅ HER

 

 

Leave a Reply