Smidig kontraktsstandard på 3 uker

Vi har gjennom de siste årene samlet mye erfaring med smidig systemutvikling – både nasjonalt og internasjonalt – og vi vet i dag mer enn nok til å lage en kontraktsstandard som legger til rette for å kunne høste alle gevinstene smidig gjør mulig. Det gjenstår bare å gjøre det.

 

La oss tenke oss at vi ga et lite team på la oss si 4-5 ildsjeler muligheten til å jobbe på nærmest full tid med å lage en slik tekst. Da ville de kunne fullført denne jobben på svært kort tid – omkring 3 uker bør være nok. (Nå vil et slikt estimat selvsagt være svært avhengig av hvem som skal gjøre jobben, så tidsplanen vil ha en ganske stor usikkerhet knyttet til punkt 0. under i planen. Vi må her ende opp med et team der ingen har andre interesser enn å ende opp med en best mulig smidig standardkontrakt.)

Planen kunne se omtrent slik ut:

0. Samle sammen noen få smidigentusiaster med tverrfaglig bakgrunn
1. Gjennomgå smidig og bli enige om en felles forståelse. Vær eksplisitte på dette. (2 dager)
2. Bli enige om hvorfor vi trenger en smidig kontraktsstandard og vær ekspisitte på dette (1 dag)

Hint:
Ta vesentlig bedre vare på IT-investeringene gjennom å
* Halvere tiden fra behov til tilfredsstilt behov
* Dramatisk minske teknisk gjeld
* Redusere risiko
* Øke styringsmulighetene
* Minske sløsing (waste)

3. Kast (evt brenn) de gamle standardene under en enkel videodokumentert seremoni (1 time)

4. List opp de egenskapene vi ønsker oss av en ny kontraktsstandard (1 dag)

Hint:
* Gjennomsiktighet
* Læring underveis
* Unngå teknisk gjeld
* Ikke sløse med tid i oppstartsfasen
* Minske risiko
* etc..

5. Lag kontraktsstandard basert på tydelige smidige prinsipper og pkt 4. (2 uker)

Hint:
* Åpent Scope med én publisert, grovestimert og sortert produktkø
* Time & Material basert
* Tidlig førsteleveranse
* Hyppige leveranser med læring og aksept for å feile
* Tverrfaglig ende-til-ende-samarbeid
* Enkel, rask exit-mulighet

Vips, ny kontraktsstandard!

Når standarden så foreligger begynner jo det egentlige arbeidet – den smidige standarden er naturlig nok svært forskjellig fra det man er vant til, så her må det endring til. Endring skjer som kjent ikke helt av seg selv.

En plan for denne endringen kan se omtrent slik ut:

1. Kjør noen pilotprosjekter basert på kontraktsstandarden (1-2 år)

* Definer piloter
* Velg leverandører / utviklere med solid smidigerfaring
* Gjennomfør opplæring i smidig
* Gjennomfør piloter med coaching underveis
* Mål effekter underveis

2. Oppsummer piloter (noen uker)

* Lag/oppdater veileder og kursmateriale basert på pilotene

3. Institusjonaliser ny arbeidsform basert på smidig (en del år)

 

Som mange lesere av denne bloggen kjenner til finnes det i dag et par kontraktstandarder som hevder å være smidige. Dette er SSA-S som Difi har jobbet på siden 2005 samt PS 2000 som også ble påstartet på midten av 2000-tallet. Ingen av disse er eksplisitt smidige med åpent omfang, aksept for å feile, fokus på hyppige leveranser med læring. Etter 7-8 år…

 

Posted on November 1, 2013 at 4:33 pm by gamsjo · Permalink
In: kontrakt · Tagged with: , ,

Leave a Reply