Det nye testamentet…

Tilsvar til “Det nye testamentet” av Peter Hidas Peter Hidas reagerer ganske sterkt på artikkelen min kalt “Smidig villfarelse i offentlig sektor” og harselerer på ”Peters Plass” med at jeg fremstår som en slags religiøs predikant med agile manifesto som bibel. Det er greit. Alle som jobber for å endre verden vet at litt provokativ […]

Posted on March 5, 2013 at 2:54 pm by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: prosjektledelse, Samfunn, Scrum · Tagged with: , , ,

Scrum på norsk

Endelig er alle de viktigste Scrum-kildene å få tak i på norsk. Vi har oversatt Scrum Guiden som ligger på Scrum.org, Ken Schwaber og Jeff Sutherland sitt nettsted. Nå er også Core Scrum på Scrum Alliance´s Agile Atlas oversatt. Begge disse dokumentene er kortfattede beskrivelser av hva Scrum er. Henholdsvis 16 og 9 sider. Beskrivelsene […]

Posted on March 1, 2013 at 4:56 pm by gamsjo · Permalink · 2 Comments
In: Scrum · Tagged with: 

Smidig villfarelse i offentlig sektor

Artikkelen ble publisert i Norsk Computerworld 1 Februar 2013 Det er nå ganske nøyaktig 12 år siden Agile manifesto for software development (agilemanifesto.org) ble signert og lansert. Tanken var at programvareutvikling må basere seg på en helt annen virkelighetsoppfatning enn den rådende. Selv har jeg jobbet med agile (eller smidig som vi kaller det på […]

Posted on February 12, 2013 at 12:41 pm by gamsjo · Permalink · One Comment
In: kontrakt, ledelse, prosjektledelse, Scrum · Tagged with: , ,

5 smidige prinsipper for å bli best

Spørsmål: Hva skiller de beste fra de middelmådige? Smidig produktutvikling er ikke basert på en veldefinert prosess som vi følger slavisk.  Nei, smidig er tvert imot basert på tilpasningsdyktighet og kontinuerlig forbedring. Den prosessen vi følger i dag er ikke nødvendigvis den beste i morgen. Hovedtanken er kontinuerlig å samle erfaring, lytte til markedet og […]

Start med hvorfor!

Hvorfor er himmelen blå? Hvorfor regner det? Hvorfor er mamma lei seg? eller Hvorfor må vi føre timer i IT-prosjekter? Hvorfor trenger vi et nytt datasystem for kunderegisteret? Hvorfor skal vi innføre Scrum? Hvorfor finner kundene så mye feil i systemene våre? Hvorfor er vi organisert på denne måten? Hvorfor skal vi implementere dette kravet […]

Posted on November 27, 2012 at 5:43 pm by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: forretningssiden, ledelse, produkteier, Uncategorized · Tagged with: , , ,

Empirisk prosesskontroll

Når man skal løse et problem, kan man først forsøke å skaffe seg noe erfaring eller empiri før man låser seg til den ene eller den andre løsningen. På den måten vil man kunne få en større trygghet for at løsningen er god. Når landskapsarkitektene skulle planlegge hellegangene på Universitetet i California, Irvine tenkte de […]

Posted on October 29, 2012 at 2:24 pm by gamsjo · Permalink · 4 Comments
In: kompleksitet, prosjektledelse, Uncategorized · Tagged with: , , ,

ScrumAlliance innfører eksamen med terskel (igjen)

Det er nok alvor denne gangen. Testen du må ta i etterkant av gjennomført Certified Scrum Master kurs vil bli en reell test der du kan stryke. Som mange vet har det lenge vært en multiple choice type test som du må ta innen 90 dager etter kurset for å bli sertifisert. Men det har […]

Posted on July 20, 2012 at 8:04 am by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: Scrum · Tagged with: 

Smidig produkteierskap

I Scrum har vi Product Owner rollen, men uansett hvilket smidige rammeverk man velger vil den eller de som er ansvarlig for visjonen og verdien til produktet måtte beherske metoder og teknikker som harmonerer med smidige prinsipper. Hva er så alle disse metodene og teknikkene? Denne posten har til hensikt å gi et overblikk over […]

Posted on June 14, 2012 at 3:04 pm by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: Kanban, kompleksitet, ledelse, produkteier, Scrum · Tagged with: , , , ,

Scrum som innovasjonsmotor

Mange tror at Scrum dreier seg om daglige, stående møter, klistre post-it lapper på veggen, produktkøer og sprinter. Man gjør de foreskrevne aktivitetene, og lar det bli med det. Noen velger å se det som en ren prosjektstyringsmodell. Det er forbausende hvor mange som har et slikt overforenklet syn på hva Scrum egentlig dreier seg […]

Posted on February 26, 2012 at 5:58 pm by gamsjo · Permalink · 3 Comments
In: forretningssiden, kompleksitet, Scrum · Tagged with: , , ,

I løvens hule

Det var med skrekkblandet fryd jeg tok plass på første rad på Dataforeningens arrangement Smidige metoder i Prosjektgjennomføring her om dagen. Jeg skulle som tredje og siste taler forklare alle de 80 fremmøte prosjektlederne at Prosjektet som arbeidsform har en del svakheter. Selv om “Smidige” var det første ordet i tittelen på dette medlemsmøtet, merket jeg […]

Posted on October 21, 2011 at 11:12 am by gamsjo · Permalink · 4 Comments
In: prosjektledelse, Scrum · Tagged with: , ,