Programvareutviklingens natur

Når vi skal bestemme oss for hvordan vi angriper problemløsning kan det være en fordel å forstå seg på de særegenhetene som gjelder for det området vi skal inn på. Mange disipliner er gamle og godt kjente og man har mengder av empiri som forteller hvordan det lønner seg å jobbe. Og innenfor veldig mange […]

Keiserens gamle, loslitte klær

På tide å kle av prosjektveiviseren! Følgende artikkel ble i dag 21.02.14 publisert som med tittelen Utdatert Utvikling i Dagens Næringsliv. Signert Benjamin Sommer og Geir Amsjø, Axio Consulting. ——————— Digitaliseringen av Norsk offentlig forvaltning skal få et løft gjennom IT-prosjekter etter en utdatert, standardisert mal. Er Killengreen og Chaffey klar over hva de gjør? […]

Posted on February 21, 2014 at 11:32 am by gamsjo · Permalink · 30 Comments
In: kontrakt, Kvalitet, ledelse, Planlegging, prosjektledelse, Samfunn · Tagged with: , , , , , , ,

Innstilling og tankesett

Jeg er så heldig at jeg får møte mange enkeltpersoner, team og organisasjoner for å diskutere hvordan det kan lønne seg å jobbe. Noen ganger er settingen kurs, andre ganger har jeg interne workshops og coacheoppdrag. Alltid med det for øye å hjelpe til med å få Smidig systemutvikling til å fungere bedre. Det som […]

Empirisk prosesskontroll

Når man skal løse et problem, kan man først forsøke å skaffe seg noe erfaring eller empiri før man låser seg til den ene eller den andre løsningen. På den måten vil man kunne få en større trygghet for at løsningen er god. Når landskapsarkitektene skulle planlegge hellegangene på Universitetet i California, Irvine tenkte de […]

Posted on October 29, 2012 at 2:24 pm by gamsjo · Permalink · 4 Comments
In: kompleksitet, prosjektledelse, Uncategorized · Tagged with: , , ,

Scrum som innovasjonsmotor

Mange tror at Scrum dreier seg om daglige, stående møter, klistre post-it lapper på veggen, produktkøer og sprinter. Man gjør de foreskrevne aktivitetene, og lar det bli med det. Noen velger å se det som en ren prosjektstyringsmodell. Det er forbausende hvor mange som har et slikt overforenklet syn på hva Scrum egentlig dreier seg […]

Posted on February 26, 2012 at 5:58 pm by gamsjo · Permalink · 3 Comments
In: forretningssiden, kompleksitet, Scrum · Tagged with: , , ,

Management 3.0. Ingen høyere?

Jeg har stor sans for det Jurgen Appelo  skriver og sier, men jeg må si jeg ble lett oppgitt når han inviterte til å engasjere seg på et NING nettverk kalt Management 3.0. Kan dette være nødvendig da? Som vanlig kom Jurgen meg i forkjøpet og svarte selv: Management 3.0 is a silly name. We already […]

Posted on February 9, 2010 at 6:34 pm by gamsjo · Permalink · One Comment
In: ledelse · Tagged with: , ,

Programvare med negativ verdi

Jeg er veldig fornøyd med en ny printer jeg har kjøpt av typen HP C4480. Den har en liten skjerm med tre linjer med tilsvarende tre knapper, samt meny-knapp, OK og X. Den skriver raskt og presist og jeg kan uten problemer mate inn ganske stor bunke med A4 ark. Ikke er den spesielt dyr […]

Posted on October 14, 2009 at 3:32 pm by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: Lean, teknologi · Tagged with: , , ,

“The L Word”

Jeg er ivrig leser av bloggen til Paul Chaffey. Både fordi han har reflekterte og moderne tanker om organisasjon og ledelse og fordi han er veldig flink til å referere andres artikler og blogger som er av interesse. Den siste av denne typen refererer til Gary Hamels blogg Management 2.0 og artikkelen Generation Facebook vs. Fortune […]

Posted on April 11, 2009 at 8:20 am by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: Lean, ledelse · Tagged with: , , ,

Pirate Bay må dø – leve Pirate Bay

mp3-formatet kombinert med raskere internettforbindelser og små, lette mp3-spillere har lenge truet de etablerte forretningsprosessene som har gjort Sony, Warner og de andre til gigantiske milliardforetak. Det er naturlig at de kjemper med nebb og klør for å ødelegge truslene. Denne kampen kommer de til å tape, selv om de har mobilisert det tunge juristskytset […]

Posted on March 8, 2009 at 5:46 pm by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: IKKE-smidig · Tagged with: , , ,