Gjøre det riktige, eller følge regelverket?

En av de mest gripende TED-talkene jeg vet er Barry Schwartz´Our loss of Wisdom. Anbefales på det sterkeste (se den før du leser videre) om du er opptatt av etikk og moral, og spesielt om du – som meg – er urolig for utviklingen som synes å gå i retning av stadig mer standardisering og regelstyring. […]

Posted on August 30, 2012 at 2:57 pm by gamsjo · Permalink · 3 Comments
In: ansvar, kompleksitet, ledelse, Samfunn · Tagged with: , ,

Management 3.0. Ingen høyere?

Jeg har stor sans for det Jurgen Appelo  skriver og sier, men jeg må si jeg ble lett oppgitt når han inviterte til å engasjere seg på et NING nettverk kalt Management 3.0. Kan dette være nødvendig da? Som vanlig kom Jurgen meg i forkjøpet og svarte selv: Management 3.0 is a silly name. We already […]

Posted on February 9, 2010 at 6:34 pm by gamsjo · Permalink · One Comment
In: ledelse · Tagged with: , ,

Den gode følelsen av kontroll

Har tenkt mye på hvorfor noen har slik klokketro på at folk flest må dirigeres og styres for at samfunnet skal fungere godt. Eller organisasjonen. Eller familien! Er ikke dette i bunn og grunn basert på at vi mistror andre. Vi frykter at folk flest vil ta seg til rette og utnytte systemet. Vi forsøker […]

Posted on September 7, 2009 at 10:06 am by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: Lean, Samfunn · Tagged with: ,