Archive for the ‘systems thinking’ Category

Innstilling og tankesett

Jeg er så heldig at jeg får møte mange enkeltpersoner, team og organisasjoner for å diskutere hvordan det kan lønne seg å jobbe. Noen ganger er settingen kurs, andre ganger har jeg interne workshops og coacheoppdrag. Alltid med det for øye å hjelpe til med å få Smidig systemutvikling til å fungere bedre. Det som […]

Tillit og slakk

Skal du innføre smidig systemutvikling må det organisasjonsendringer til. Alltid. Hvilke endringer kommer selvsagt an på utgangspunktet. Og på ambisjonsnivået. Jeg er kanskje urealistisk og veldig utålmodig av meg, men jeg kan ikke fri meg for å tenke: “hvorfor må det ta så lang tid?” og “hvorfor er det så mange som mislykkes?” Svaret ligger […]

Posted on July 30, 2013 at 5:42 pm by gamsjo · Permalink · One Comment
In: ansvar, ledelse, systems thinking, Tillit · Tagged with: , , , ,

Systemtest

Gitt at * 10.000 Nordmenn er så syke at de er arbeidsuføre av en mystisk og uklar sykdom og * ingen har noen kur eller noen god forklaring på årsaken og * Norske forskere oppdager et stoff som gjør én person frisk og * de samme forskerne gjennomfører studie på 30 personer der ⅔ av […]

Posted on March 17, 2013 at 4:37 pm by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: Forskning, Samfunn, systems thinking · Tagged with: , ,

5 smidige prinsipper for å bli best

Spørsmål: Hva skiller de beste fra de middelmådige? Smidig produktutvikling er ikke basert på en veldefinert prosess som vi følger slavisk.  Nei, smidig er tvert imot basert på tilpasningsdyktighet og kontinuerlig forbedring. Den prosessen vi følger i dag er ikke nødvendigvis den beste i morgen. Hovedtanken er kontinuerlig å samle erfaring, lytte til markedet og […]

Et spørsmål om kompleksitet

Vi har diskutert dette før. Hva baserer vi beslutninger på? Hvordan styrer vi mot et mål? Hvordan planlegger vi på best mulig måte? Hvordan sikrer vi at vi jobber effektivt? Disse fundamentale spørsmålene må ledere på alle nivåer ha et bevisst forhold til. På mange måter kan alle disse spørsmålene besvares med “Det kommer an […]

Posted on January 5, 2012 at 7:00 pm by gamsjo · Permalink · 7 Comments
In: kompleksitet, ledelse, systems thinking · Tagged with: , ,

Scrum støtter ikke dette!

Vel overstått enda en Smidig-konferanse og igjen på tide med litt ettertanke. Har vi kommet videre? Har vi mer verdifull erfaring enn i fjor? Har vi en dypere forståelse av smidig? Av Scrum? Ser vi tegn til at misoppfattelsene er færre? Jeg har sett igjennom en hel del av lyntalene fra Smidig2010 og vil konkludere […]

Posted on November 28, 2010 at 5:18 pm by gamsjo · Permalink · 2 Comments
In: forretningssiden, Lean, ledelse, Scrum, systems thinking · Tagged with: , , , ,

Ønsketenkning som ledelsesfilosofi

Jeg liker å filosofere over ting jeg observerer, og fra tid til annen dukker det opp problemstillinger som gjelder både privat og jobb. Et eksempel på dette er menneskers tilbøyelighet til å tro på ting de skulle ønske var sant. Ønsketenkning er et godt eksempel på en menneskelig svakhet som vi alle har i større […]

Posted on August 8, 2010 at 10:35 am by gamsjo · Permalink · One Comment
In: Lean, ledelse, systems thinking, Uncategorized · Tagged with: , ,

ITIL – et gufs fra 90-tallet

Jeg har alltid hatt et avslappet forhold til ITIL. ITIL er “noen support-prosesser” som tar i mot kundehenvendelser, kategoriserer og enten løser saken eller sender videre til “utviklingsavdelingen”. Trodde jeg. Jeg husker vagt jeg satte meg inn i Problem Management, Service Management, Incident Management, Release Management og sånt en gang for lenge siden. Det virket […]

Posted on March 17, 2010 at 7:57 am by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: ITIL, Lean, systems thinking · Tagged with: , , ,

NAV med dårligere service

En av de overordnede målsetningene med NAV reformen var å yte bedre service til brukerne. Alt tyder på at det har gått motsatt vei. Selv NAV-reformens far Dagfinn Høybråten påpeker dette i dagens VG. Som Høybråten selv sier er ansvaret og kompetansen i langt større grad sentralisert enn før. Det virker som alt skal innom NAV forvaltning, som […]

Posted on December 16, 2009 at 6:07 pm by gamsjo · Permalink · One Comment
In: Samfunn, systems thinking · Tagged with: , , , ,