Archive for the ‘produkteier’ Category

Produkteierrollen

Jeg husker for et par år siden at jeg spurte ulike personer i en organisasjon om hvilke funksjoner i et planlagt produkt som var viktigst. Jeg fikk mange ulike svar! Og jeg fikk mange ulike beskrivelser av funksjonene og produktet! De jeg snakket med var typisk markedssjefer, produktsjef, linjeleder, driftssjef, arkitekturansvarlig samt noen utviklere. (De […]

Posted on August 2, 2009 at 1:28 pm by gamsjo · Permalink · One Comment
In: forretningssiden, produkteier, Scrum · Tagged with: , , ,