Archive for the ‘kompleksitet’ Category

Lokalt ansvar trumfer regelstyring

Det virker som Norsk forvaltning stadig beveger seg i retning av mer og mer detaljerte styringssystemer. 22-juli rapporten viste at politiet var (for meg) overraskende prosedyrestyrt. I diskusjonen rundt alle problemene i helsevesenet forstår vi at det samme er tilfelle der. Avdelingsdirektør Eivind Tesaker i Kulturdepartementet varslet for noen dager siden av byråkratiet er verre […]

Posted on September 23, 2012 at 9:26 am by gamsjo · Permalink · 3 Comments
In: ansvar, kompleksitet, ledelse, Samfunn · Tagged with: , ,

Gjøre det riktige, eller følge regelverket?

En av de mest gripende TED-talkene jeg vet er Barry Schwartz´Our loss of Wisdom. Anbefales på det sterkeste (se den før du leser videre) om du er opptatt av etikk og moral, og spesielt om du – som meg – er urolig for utviklingen som synes å gå i retning av stadig mer standardisering og regelstyring. […]

Posted on August 30, 2012 at 2:57 pm by gamsjo · Permalink · 3 Comments
In: ansvar, kompleksitet, ledelse, Samfunn · Tagged with: , ,

Smidig produkteierskap

I Scrum har vi Product Owner rollen, men uansett hvilket smidige rammeverk man velger vil den eller de som er ansvarlig for visjonen og verdien til produktet måtte beherske metoder og teknikker som harmonerer med smidige prinsipper. Hva er så alle disse metodene og teknikkene? Denne posten har til hensikt å gi et overblikk over […]

Posted on June 14, 2012 at 3:04 pm by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: Kanban, kompleksitet, ledelse, produkteier, Scrum · Tagged with: , , , ,

Scrum som innovasjonsmotor

Mange tror at Scrum dreier seg om daglige, stående møter, klistre post-it lapper på veggen, produktkøer og sprinter. Man gjør de foreskrevne aktivitetene, og lar det bli med det. Noen velger å se det som en ren prosjektstyringsmodell. Det er forbausende hvor mange som har et slikt overforenklet syn på hva Scrum egentlig dreier seg […]

Posted on February 26, 2012 at 5:58 pm by gamsjo · Permalink · 3 Comments
In: forretningssiden, kompleksitet, Scrum · Tagged with: , , ,

Et spørsmål om kompleksitet

Vi har diskutert dette før. Hva baserer vi beslutninger på? Hvordan styrer vi mot et mål? Hvordan planlegger vi på best mulig måte? Hvordan sikrer vi at vi jobber effektivt? Disse fundamentale spørsmålene må ledere på alle nivåer ha et bevisst forhold til. På mange måter kan alle disse spørsmålene besvares med “Det kommer an […]

Posted on January 5, 2012 at 7:00 pm by gamsjo · Permalink · 7 Comments
In: kompleksitet, ledelse, systems thinking · Tagged with: , ,