Author Archive

Estimering

Estimering er en helt naturlig del av prosjektstyringsfaget – vi må jo vite hva det kommer til å koste og når vi kan forvente å være ferdig! Alle metoder og rammeverk som forutsetter å legge en plan mot et mål – for deretter å følge opp mot denne planen – er helt avhengig av gode […]

Posted on August 16, 2022 at 3:06 pm by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: Planlegging, Scrum

Ikke-funksjonelle krav i Scrum

Hva er ikke-funksjonelle krav? Man kan si at dette beskriver hva et produkt er (eller skal bli), mens funksjonelle krav beskriver hva det gjør (eller skal gjøre). Funksjonelle egenskaper håndterer vi enkelt gjennom å beskrive synlige funksjoner i brukergrensesnittet – i Scrum som Product Backlog elementer. User Story formatet er godt egnet til dette. Ikke-funksjonelle egenskaper/krav […]

Posted on July 28, 2022 at 10:32 am by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: Kvalitet, Scrum

Scrum er mer åpent enn mange tror

En av hovedgrunnene til at Scrum er så populært er nok enkelheten. Rammeverket inneholder veldig få, men ganske rigide regler. Innenfor de gitte rammene er det – for mange – overraskende stor frihetsgrad. Scrum beskriver ikke hvordan du skal gjøre jobben, men gir noen rammer og sørger for at man ved jevne mellomrom stopper opp, […]

Posted on August 11, 2021 at 11:52 am by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: Uncategorized

En smidig organisasjon, ende-til-ende

Smidig (agile) blir fremdeles nå i 2020 adressert som et “IT-problem” som skal løses gjennom å innføre et eller annet agilt rammeverk i IT-avdelingen. Resten av organisasjonen gjør som regel visse endringer, men fortsetter stort sett som før. Selv om de har forretningsmessige ambisjoner om å bli raskere, mer fleksible eller mer pålitelige, ser vi […]

Hvordan vokse i Scrum Master rollen

Hva slags ferdigheter og kunnskaper trenger en profesjonell Scrum Master egentlig? Og hvordan utvikler man seg som Scrum Master?  Vi trenger dedikerte, gode Scrum Mastere! Men det har hittil vært svært begrensede tilbud på markedet for å utvikle Scrum Master rollen videre etter et vanlig to-dagers Certified Scrum Master (CSM) kurs. Nå har (endelig) Scrum […]

Posted on August 5, 2019 at 9:12 am by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: Coaching, ledelse, Scrum, Uncategorized

Smidig dreier seg om styring og ledelse

Smidig-bevegelsen startet på slutten av 90-tallet i teknologitunge miljøer, med stor vekt på programvareutvikling. Dette forhindrer ikke at verdiene og prinsippene er allmenne og adresserer totaliteten i organisasjoner. Det kommer ikke så tydelig fram i manifestet, men smidig stiller sterke krav til både styring, organisasjon og ledelse. Smidig adresserer ende-til-ende prosessene som starter med et […]

Posted on April 11, 2017 at 7:31 am by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: Endringsledelse, ledelse, Teamarbeid · Tagged with: , , , ,

Å planlegge for det ukjente

Erkjennelsen om at fremtiden er høyst usikker synker inn hos de fleste. Heldigvis. Vi vil opplagt tjene på å ha et realistisk syn på den virkeligheten vi befinner oss i. Hvilke konkrete implikasjoner har denne usikkerheten på måten vi setter mål, lager strategier, planlegger og følger opp? Og har det følger for hvordan vi bør […]

Posted on February 27, 2017 at 5:44 pm by gamsjo · Permalink · 2 Comments
In: Endringsledelse, ledelse, Planlegging, produkteier, Uncategorized · Tagged with: , , , ,

Fri, eller i bånd?

Barco og jeg liker den fine tiden uten båndtvang i Oslomarka. Fra 20 August til 1 April kan han få svinse fritt omkring på tur. Det å møte andre hunder er alltid spennende og ganske uforutsigbart. Er det en tispe med løpetid? Er det en dominant hannhund? Er det en nervøs, liten gneldrebikkje? Enkelte ganger […]

Er “prosjekt” alltid riktig verktøy?

Alle er opptatt av digitalisering. Alle er også opptatt av innovasjon. Disse to begrepene er ofte sammenfallende, men ikke alltid. Det er fremdeles tilfeller der digitalisering ikke krever noe særlig nyskapning – oppgaven går i hovedsak ut på å automatisere eksisterende prosesser. Det vi vil stille spørsmål ved i denne artikkelen er om prosjektet er […]

Posted on November 11, 2016 at 11:35 am by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: inkrementell utvikling, ledelse, Planlegging, prosjektledelse · Tagged with: , , , ,

The Future of Work – nok prat!

Vi ser stadig artikler og meningsytringer om fremtidens arbeidsliv blafre forbi på de fleste medier. Fellesnevner er store omveltninger. Det er utvilsomt mye i dette, og vi får servert mange ulike drivere for denne utviklingen. Jacob Morgan (thefutureorganization.com) fokuserer på Globalization, Mobility, Millennials, New Behaviours, Technology. Fint og viktig det, men ikke særlig konkret. Mye svada. Andre […]