Den indre motivasjonen

Vi som jobber med smidig systemutvikling og prosessforbedring tar ofte til orde for at folks indre motivasjon er uhyre verdifull. Både fordi det gir bedre arbeidsplasser (selvfølgelig), men også fordi sluttresultatet antageligvis kan bli vesentlig bedre på den måten.

Når Dan Pink i 2011 publiserte Drive – The Surprising Truth About What Motivates Us falt brikkene på plass for meg. Jeg har vært der selv og jeg har sett det med egne øyne – folk som virkelig bryr seg leverer vesentlig bedre arbeid enn de som er mest opptatt av å heve lønn. Og hva er det som får folk til å virkelig bry seg? Autonomy, Mastery and Purpose er Dan Pinks kortversjon – og som det er lett å slutte seg til. Folk som får involvere seg i sluttresultatet og får herredømme over sine egne arbeidsprosesser vil få et eierskap og utløse den verdifulle, indre motivasjonen.

Her hjemme har jeg lenge fulgt BI-professor Bård Kuvaas som lenge har forsket på motivasjon og belønning. Han bekrefter på mange måter alt det Dan Pink sier – incentiver (ytre motivasjon) kan fortrenge den indre motivasjonen og virker således imot sin hensikt(!) Dette er særlig fremtredende ved kunnskapsintensivt arbeid – som jo systemutvikling i høyeste grad representerer. Jeg anbefaler alle å bruke en time på dette utmerkede foredraget Kuvaas nylig holdt om temaet:

Her blir disse fenomenene ytterligere styrket gjennom forskning og en nylig publisert metastudie med totalt over 200.000 bidragsytere.

Jeg mener systemet vi jobber i vil kunne stimulere til – eller komme i veien for – den indre motivasjonen. Ikke overraskende ligger de smidige metodene veldig godt an her. Dette gir jo nettopp en situasjon der de som gjør jobben opplever autonomitet, med eierskap til visjonen, selvstyrt teamarbeid og tett, direkte kontakt med kunden. På samme måten ser vi at tradisjonelle systemer (som for eksempel prosjektstyring) fører til fremmedgjøring, lang avstand til beslutningene, liten grad av tillit og ansvarsfølelse.

Så hva gjør ledere i privat og offentlig sektor med denne svært overbevisende forskningen? Alle ledere i kunnskapsorganisasjoner bør spørre seg: Hvordan utløser vi denne verdifulle, indre motivasjonen?

Posted on August 28, 2015 at 3:40 pm by gamsjo · Permalink
In: ansvar, Forskning, ledelse, Samfunn, selvorganisering · Tagged with: , , ,

One Response

Subscribe to comments via RSS

  1. […] Dette er en oppfølging av forrige post kalt Den indre motivasjonen. […]

Subscribe to comments via RSS

Leave a Reply