Statens Smidige Standardavtale

Jeg har levert kommentarer til Difis nye utkast til smidig standardavtale SSA-S.

Og jeg har startet en linkedin gruppe for å diskutere dette.

Og jeg har deltatt på et XP-meetup der vi presenterte synspunkter og ikke minst debatterte avtalen.

Dette har vært en interessant modningsprosess for meg. Dessuten er dette potensielt svært viktig for hele IT-bransjen m/kunder som sårt trenger til Smidig.

Jeg har hatt to fokusområder i denne prosessen:

1. Hvordan kan et slikt dokument øke sannsynligheten for at offentlige IT-prosjekter skaper mer verdi for pengene enn i dag.

2. Et slikt dokument vil ha definisjonsmakt og vil av enkelte bli brukt som en slags lærebok i smidig. Hvordan sikrer vi at teksten fremstår som pedagogisk og “riktig” i forhold til Agile Manifesto? Har skrevet litt om “riktig smidig” her.

Hvis du er interessert kan du lese kommentarene her: Høring SSA-S

 

Posted on May 24, 2012 at 2:06 pm by gamsjo · Permalink
In: kontrakt, Scrum · Tagged with: , , ,

Leave a Reply