ScrumAlliance innfører eksamen med terskel (igjen)

Det er nok alvor denne gangen. Testen du må ta i etterkant av gjennomført Certified Scrum Master kurs vil bli en reell test der du kan stryke. Som mange vet har det lenge vært en multiple choice type test som du må ta innen 90 dager etter kurset for å bli sertifisert. Men det har ikke vært noen reell test, siden du vil bestå selv med 0 rette svar.

ScrumAlliance har selvsagt benyttet testen til å gjøre eksamenen bedre og bedre. De har lært hvilke spørsmål som er lette å forstå og er nå trygge på at de har en stor, god pool av spørsmål som skal gi en reell pekepinn på om deltagerne virkelig har forstått.

Denne testen er kontroversiell. Det synes som de ca 150 Certified Scrum Trainers er delt i tre. En tredjedel mener en slik test aldri vil kunne verifisere reell, dyp forståelse for Smidig og Scrum, og er dessuten redde for at dette vil føre til et for stort press på å tilpasse undervisningen til testen. En tredjedel synes det er på høy tid med en slik test. Den siste tredjedelen er nøytrale.

Testen vil bestå av 35 spørsmål og terskelen skal ligge på 24 riktige svar. Terskelen iverksettes 1. September.

Det er uvisst hva som vil skje med Certified Scrum Product Owner (CSPO), der er det pr i dag ingen test og ingen konkrete planer meg bekjent.

Oppdatering: Info er nå ute på Scrumalliance.org.

Posted on July 20, 2012 at 8:04 am by gamsjo · Permalink
In: Scrum · Tagged with: 

Leave a Reply