Scrum støtter ikke dette!

Vel overstått enda en Smidig-konferanse og igjen på tide med litt ettertanke. Har vi kommet videre? Har vi mer verdifull erfaring enn i fjor? Har vi en dypere forståelse av smidig? Av Scrum? Ser vi tegn til at misoppfattelsene er færre? Jeg har sett igjennom en hel del av lyntalene fra Smidig2010 og vil konkludere med at svaret er “ja, litt”.

Men jeg har lyst til å gripe fatt i ett fenomen som er en slags fellesnevner i en del av lyntalene; “scrum fører til …” eller “scrum støtte ikke …”. Og en undergruppe av disse er de som har erfaring med Scrum-prosjekter der de forsøker å få “prosjektlederoppgaver” til å passe inn i Scrum. Dette er jo ikke lett – vi skal jo nå klare oss med de tre rollene Product Owner, Scrum Master og Teamet. Og helt ærlig – veldig mange (de fleste?) klarer seg utmerket godt uten prosjektbegrepet. Men for de som jobber på kontrakt med ekstern kunde forstår jeg at det fremdeles er prosjekt som gjelder. I denne settingen vil vi operere med prosjekter og prosjektledere en god stund til. Men jeg mener bestemt prosjektlederrollen er utdøende i svært mange situasjoner. Unntaket er der man er nødt til å starte store, omfattende endringer på IT-systemer. Om man ikke i fremtiden klarer å unngå de store prosjektene da.

Vi må altså ikke glemme at vi er på en lang reise som på et vis startet i 2001 med Agile Manifesto. Manifestet er en slags visjon for en omfattende endring som hittil har pågått i 10 år. Vi er kanskje fremdeles i startgropa. De av oss i IT-bransjen som sverger til dette manifestet må aldri glemme at det er lang vei igjen til kundene og organisasjonene rundt oss legger til rette for smidig. Smidige kontrakter, smidig budsjettering (beyond budgeting), smidig linjeledelse osv vil gradvis bli vanligere. Men inntil vi er der, må vi stå på og kjempe for forandring – samtidig som vi må forholde oss til den virkeligheten vi er midt oppe i. Ikke helt enkelt det der!

Smidig er basert på en ledelsesfilosofi som bygger på Lean og Systems Thinking – som er et motstykke til tradisjonell tankegang som bygger på Frederich Taylor´s Scientific Management. Det jeg synes prosjektlederne som snakker om Scrum gjør er å forsøke å etablere strukturer basert på Taylors ideer om ledelse for å kompensere for manglene i Scrum. “Smidig er bra, men hvordan tilpasser vi Scrum slik at den funker i en vanlig prosjektsetting”. Disse prosjektlederne snakker lite om hyppige leveranser eller det å forbedre arbeidsmetodene gjennom hyppige retrospectiver…

tightrope350x197_ts_370595e

Jeg forstår at hverdagen til en del prosjektledere og -deltagere er vanskelig. Balansegangen mellom å pushe kunden mot smidig, samtidig som vi må forholde oss til status quo er ikke lett. Men om vi lener oss tilbake og slutter å trykke på vil vi ikke få særlig endring – det bestående er trygt og vil lett vinne over endring som er ukjent og “farlig”.

Dette er også et pedagogisk dilemma. Vi MÅ lære bort Scrum slik det er tenkt å være i smidige omgivelser. Samtidig må vi klare å formidle at vi ikke kan unnlate å forholde oss til den virkeligheten, den “smidig-modenheten” omgivelsen er i i dag. Jeg synes det er trist å høre Craig Larman bli sitert slik: “Da må bare omgivelsene endre seg da” med dårlig skjult håpløshet i stemmen. Jeg betviler ikke at Craig kan ha sagt noe sånt – men den samme mann vil også gjerne snakke om at endring selvsagt vil ta tid – om man vil høre på det øret.

For ordens skyld: Scrum er mangelfull – og det er også meningen. Scrum er bare et maksimalt enkelt rammeverk med masse huller som man må fylle med fornuftige ting selv. Hele poenget er “Inspect and Adapt”, gjennom hyppig læring tilpasser vi oss og etablerer bedre og bedre praksiser som svarer på våre forretningsmessige behov. Dette ansvaret må vi ta selv. Vi kan med andre ord ikke skylde på Scrum om vi ikke lykkes.

Posted on November 28, 2010 at 5:18 pm by gamsjo · Permalink
In: forretningssiden, Lean, ledelse, Scrum, systems thinking · Tagged with: , , , ,

2 Responses

Subscribe to comments via RSS

 1. Written by Rune Ulvnes
  on 29/11/2010 at 3:11 pm
  Reply · Permalink

  Så enkelt kan det sies, og så vanskelig kan det være. Endringen vil forhåpentligvis komme i form økt konkurransekraft for de som makter å innføre de nye idealene knyttet til produktutvikling. Disse selskapene vil bli stadig tydeligere ledestjerner for resten av oss, på samme måte som Toyota har ledet industrien inn på rett spor.

  I dag er endring noe ekstraordinært som ikke løses av linjen, men må støttes av et prosjekt. Framtidens linjeorganisasjon må støtte endring, og det er vel her scrum passer inn. Og i en slik setting hvor endring er det normale vil scrummaster, produkteier, leanfilosofi og læring passe inn.

 2. Written by gamsjo
  on 29/11/2010 at 9:09 pm
  Reply · Permalink

  Enig Rune, i at den nødvendige endringen mange steder nok vil utløses av prosjekter, selv om flere og flere får øynene opp for at de fleste av dagens virkelig store, kjente suksesser i IT-bransjen faktisk er smidige.

Subscribe to comments via RSS

Leave a Reply