Smidig verdidebatt

Det skrives og diskuteres mye om kundeverdi for tiden. Selv har jeg nylig tatt opp teamet både her og der. Noen tar til orde for at hele Agile Manifesto er feil og at Scrum er bygd på feil premisser. Bill Caputo skriver i innlegget THE DEATH OF AGILE om hvordan Agile ofte blir misbrukt av toppledelsen for å generere “shareholder value”. Man glemmer da lett sluttbrukerne og at utviklerne motiveres av å lage god software og å generere verdi for ekte brukere.  
Tom og Kai Gilb skriver her

“Completely wrong Focus: Agile & Scrum is not focused on delivering values to Stakeholders for a minimum or a reasonable cost”

der de ganske riktig påviser at det er lite eksplisitt støtte for å optimalisere på å generere faktisk verdi for interessentene. For å ta det første først: Agile Manifesto verdsetter Working Software over comprehencive documentation, men sier svært lite om hva man legger i begrepet working software. Men siden man også verdsetter Customer Collaboration kan man jo ane at man er opptatt av å høre på hva kundene verdsetter. Ikke spesielt eksplisitt, men så er det jo grenser for hva man får lagt inn av budskap i 4 korte setninger. Men, det kanskje ikke alle er klar over er at det under Agile Manifesto også befinner seg 12 prinsipper. Den første av disse sier: 

Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software.

Se det! Valuable Software – akkurat det man (Gilb) savnet i selve manifestet!

Når det gjelder Scrum så er det helt riktig at det ikke er mye direkte fokus på å generere kundeverdi. Det forutsettes at Product Owner prioriterer basert på kommunikasjon med interessentene og at han/hun gjør ROI (Return On Investment) kalkulasjoner. Scrum er som kjent bare et enkelt rammeverk med svært lite teknikker og metoder innebygd. Dette må hver og en organisasjon finne ut av selv. 

Men jeg er enig med Gilb i en ting: Slik som Scrum praktiseres i dag er det mye å hente på å bli mer fokuserte på kundeverdi og produktegenskaper. Jeg tror virkelig på EVO og på å sette målbare forbedringsmål for produktet. Jeg tror vi skal innrømme at det har vært for mye fokus på å pøse ut funksjonalitet og å måle velocity. Vi trenger virkelig slike som Gilb – som står på barrikadene og som evner å spissformulere såpass at de som trenger det får en skikkelig wake-up call!

Jeg tror Agile Manifesto trenger en 5. setning som sier noe slikt som: 

Stakeholder Value over Features

Da kan kanskje dette manifestet få leve i nye 9 år!

Posted on November 3, 2009 at 9:29 pm by gamsjo · Permalink
In: forretningssiden, Scrum · Tagged with: , , , ,

Leave a Reply