Scrum Alliance med nye regler for sertifisering

smallscruma_logo_tag2Inntill 1 oktober dette år har kravene for å kunne kalle seg Certified Scrum Master vært små: Man må gjennomføre et Certified Scrum Master kurs “uten for mye fravær” og “med en viss deltagelse”. Scrum Alliance (SA) ønsker nå å stramme opp dette ved å innføre en eksamen. Tanken er at alle – også de som har tatt kurs før denne datoen – skal vise at de har forstått Scrum ved å gjennomføre denne online-testen.

Reglene er som følger:

1. Etter endt CSM kurs skal du ta testen innen 90 dager for å få godkjent sertifikat fra SA. Den aktuelle sertifiserte Trainer (CST) du har hatt, betaler så inn 50$ som gir deg gyldig sertifikat i to år.

2. Du må re-sertifisere hvert annet år for å beholde gyldigheten. Det vil koste 150$ for 2 nye år. De som ikke har tatt testen vil i tillegg måtte gjennomføre denne for å bli resertifisert. 

 Besøk Scrum Alliance her for å finne ut mer om sertifiseringsregimet

Posted on August 31, 2009 at 8:56 am by gamsjo · Permalink
In: Scrum · Tagged with: ,

Leave a Reply