Scaling Lean and Agile Development

En rykende fersk bok fra Craig Larman og Bas Vodde.

“Thinking and Organizational Tools for Scaling Lean & Agile DevelopmentLarge-Scale Scrum” er undertittelen – og vi lar oss da kanskje skremme til å tro at denne boka bare er for de virkelig store organisasjonene. Men det er feil; Denne boka inneholder veldig mye nyttig for alle som bruker Smidige metoder.

Bas Vodde er en flink fyr med en dyp forståelse av hva som skal til for å bygge en skikkelig smidig organisasjon. Han har hatt ansvaret for “Flexible R&D” programmet til Nokia Siemens Networks (NSN). Dette regnes for å være et av de aller mest vellykkede stor-skala snuoperasjonene ved hjelp av Scrum.

Craig Larman er en allerede velkjent forfatter innenfor bl.a. UML, Patterns, Objektorientering før han i de senere årene har fokusert på Lean og Scrum. I den rekkefølgen.

Denne boka er et must for alle som er interessert i Lean og Scrum. Samtidig som den gir en grundig innføring i den grunnleggende teoretiske basisen er den også uhyre praktisk med en mengde “Try this..” og “Avoid this..” Systems Thinking, System Dynamics, Root Cause Analysis, Lean Thinking, Queuing Theory, Kanban osv blir forklart på en lettfattelig måte ledsaget av praktiske, konkrete små anektoter, eksempler, råd og vink.

Seksjonen “Organizational Tools” er min favoritt. Her drøftes spesielt hvordan man bør organisere team-sammensetningen i Feature Teams. Det er mange hensyn å ta og boka drøfter alle tenkelige opsjoner – og ender da selvsagt opp med å konkludere på at vi vil i størst mulig grad ha robuste, team uten spesifikke ansvar, men med kompetanse på alle nødvendige fagområder og på de involverte systemkomponentene. Bakgrunnen for denne tankegangen – og egentlig en kortversjon av denne seksjonen i boka – er publisert på InfoQ.

Denne boka egner seg godt som oppslagsverk. Det faller ikke helt naturlig (for meg i alle fall) å lese den fra perm til perm. Selv om den inviterer til dette, gjennom at den bygger sten på sten for å gradvis utvikle en grunnleggende forståelse. Jeg synes kapitlene står godt på egne ben også.

Posted on February 27, 2009 at 9:19 am by gamsjo · Permalink
In: Bokomtale, Lean, ledelse · Tagged with: , ,

Leave a Reply