Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Ønsketenkning som ledelsesfilosofi

Jeg liker å filosofere over ting jeg observerer, og fra tid til annen dukker det opp problemstillinger som gjelder både privat og jobb. Et eksempel på dette er menneskers tilbøyelighet til å tro på ting de skulle ønske var sant. Ønsketenkning er et godt eksempel på en menneskelig svakhet som vi alle har i større […]

Posted on August 8, 2010 at 10:35 am by gamsjo · Permalink · One Comment
In: Lean, ledelse, systems thinking, Uncategorized · Tagged with: , ,

5 kjennetegn på de som lykkes med Scrum

I Norge er Scrum nå inne i en slags fase 2 der veldig mange veldig mange organisasjoner har vunnet erfaring. Jeg kommer stadig i kontakt med både ferske og gamle Scrummere og det er tydelig at langt fra alle har entydig gode resultater. Hva mener jeg så med “gode resultater”? Ikke helt enkelt å definere […]

Posted on May 12, 2010 at 3:22 pm by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: Lean, ledelse, Scrum, Uncategorized · Tagged with: , , ,

Jeg er landets smidigste:)

  Computerworld har skjønt det. Se bare her: http://turl.no/38s. Kona er merkelig nok ikke helt enig ..

Posted on April 7, 2009 at 7:44 pm by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: Uncategorized