Archive for the ‘Samfunn’ Category

Sammenfallende interesser

Jeg ble nylig spurt om hvilken faktor som er mest avgjørende for suksess innen prosjektstyring og jeg tror kanskje svaret er at kunde og leverandør har de samme interessene. Som kunde skal man velge riktig leverandør som er kompetent til å gjøre jobben, men som ikke tar for høy pris. Og man skal sikre at […]

Posted on June 30, 2011 at 10:42 am by gamsjo · Permalink · 4 Comments
In: ledelse, Samfunn · Tagged with: , ,

Store overskridelser i IT-prosjekter. Hva så?

Forskeren Magne Jørgensen resonnerer om overskridelsene i IT-prosjekter i en ny kronikk i Computerworld. Advokaten Jan Sandtrø kommenterer her. De har mange gode poenger, men adresserer ikke det viktigste: De definerer ikke “vellykket” på noen klargjørende måte. Jeg har vært i IT-bransjen i snart 25 år og når jeg tenker tilbake i tid, kan jeg […]

Posted on February 5, 2011 at 2:33 pm by gamsjo · Permalink · 3 Comments
In: ledelse, Samfunn · Tagged with: ,

Det smidige manifest – fase 1 er over

De første 10 årene med Agile Manifesto har rystet IT-bransjen. På tide å oppsummere. Om et par måneder er det 10 år siden 17 personer møttes på “The Lodge” i Wasatch mountains of Utah der de etter noen dager med diskusjoner signerte det smidige manifest (Norsk utgave her: http://agilemanifesto.org/iso/no/). Dette var representanter for Extreme Programming, […]

Posted on December 30, 2010 at 12:01 pm by gamsjo · Permalink · 3 Comments
In: inkrementell utvikling, ledelse, Samfunn, Scrum · Tagged with: , ,

NAV med dårligere service

En av de overordnede målsetningene med NAV reformen var å yte bedre service til brukerne. Alt tyder på at det har gått motsatt vei. Selv NAV-reformens far Dagfinn Høybråten påpeker dette i dagens VG. Som Høybråten selv sier er ansvaret og kompetansen i langt større grad sentralisert enn før. Det virker som alt skal innom NAV forvaltning, som […]

Posted on December 16, 2009 at 6:07 pm by gamsjo · Permalink · One Comment
In: Samfunn, systems thinking · Tagged with: , , , ,

Den gode følelsen av kontroll

Har tenkt mye på hvorfor noen har slik klokketro på at folk flest må dirigeres og styres for at samfunnet skal fungere godt. Eller organisasjonen. Eller familien! Er ikke dette i bunn og grunn basert på at vi mistror andre. Vi frykter at folk flest vil ta seg til rette og utnytte systemet. Vi forsøker […]

Posted on September 7, 2009 at 10:06 am by gamsjo · Permalink · Leave a comment
In: Lean, Samfunn · Tagged with: ,